Arheologi ob prenovi Glavnega trga odkrili pomembne najdbe

Pri prenovi novomeškega Glavne trga, kjer so svoje delo najprej začeli opravljati arheologi, so ti odkrili kulturne plasti, ki segajo v 19. stoletje in še dlje v preteklost. Plasti v dolnjem delu trga bodo te dni odstranili, raziskovati pa so začeli tudi že osrednji del trga. Najdbe presegajo dozdajšnja pričakovanja. Gradbena dela so morali začasno prekiniti in zemljišče podrobneje preiskati. Do zdaj odkrite kulturne plasti pa napovedujejo tudi v gornjem delu Glavnega trga.

Glede na doslej opravljeno arheološko raziskovanje so pod zdajšnjim cestiščem našli tlakovano cestišče iz 19. stoletja, v testnem jarku v južnem delu Glavnega trga pa so nato odkrili še lončenino, kosti, nekaj novcev, metalurške sledi in starejši gradbeni material. Našli so tudi ostanke starejšega cestnega tlakovanja, ki bi lahko spadalo v obdobje med 16. in 18. stoletjem. Najde so sicer še v obdelavi in jih časovno še niso določili. Pomembnejše arheološke in predvsem naselbinske najdbe pa pričakujejo tudi v osrednjem in gornjem delu Glavnega trga ter v nadaljevanju tudi na Rozmanovi ulici. Podatke je danes javnosti predstavil Uroš Bavec, vodja strokovnega nadzora arheoloških del na Glavnem trgu.

Novomeški župan Gregor Macedoni pa je povedal, da so raziskovanje v spodnjem delu trga na zahtevo strokovnega nadzora nekoliko razširili. V tem delu je bil namreč predviden zgolj arheološki nadzor. Zaradi selitve raziskovanja v osrednji del Glavnega trga bo služba za postavitev cestno-prometnih zapor do srede uredila zaporo parkirišč na Rozmanovi ulici do prvega cestnega odcepa in nato vzpostavila še bočna parkirišča, ki bodo omogočale širši prehod za odvoz izkopanega gradiva.

Koliko (in če) bo to časovno vplivalo na prenovo Glavnega trga zaenkrat še ni znano, že pred tem pa so poznavalci opozarjali, da morebitne pomembnejše najdbe čas skupne prenove, ki je predviden na 14 mesecev, lahko precej podaljšajo.