Anketa: Vsak četrti si daril ne more privoščiti, vsak šesti ob plači še nekaj privarčuje

Približno vsak trinajsti bo letos za darila porabil več kot 500 evrov, hkrati pa vsak četrti za to ne bo porabil nič, ker si tega stroška v družini ne morejo privoščiti. To so podatki iz odgovorov na anketo, ki smo jo decembra objavili na naši spletni strani. Podatki o obdarovanju pa sovpadajo z odgovori na vprašanje, ali vam plača zadošča za pokritje mesečnih stroškov, o čemur smo vas spraševali pred tem. Iz odgovorov je bilo razvidno, da plača zadošča približno vsakemu tretjemu, vendar mora močno nadzorovati svoje stroške. Vsak četrti s plačo normalno pokrije stroške, ne more pa poleg še varčevati. Vsak šesti nato še nekaj privarčuje, vsak sedmi do osmi pa se mora redno zadolževati, da mesec lahko “spelje skozi”.

Obdarovanje: tretjina skromno, četrtina nič, vsak trinajsti bogato

Večino dni v decembru smo vas spraševali, koliko denarja boste porabili za božično-novoletna darila. Iz odgovorov je razvidno, da je letos približno vsak tretji (30,2 %) za to porabil 100 evrov ali manj. Slaba četrtina (24 %) za darila ni porabila nič, saj si tega stroška v družini ne morejo privoščiti. To pa je podatek, ki je skrb vzbujajoč. Približno vsak sedmi (14,9 %) je odgovoril, da za darila ne bo porabil nič, ker se ne obdarujejo. Vsak osmi (12,2 %) bo porabil od 100 do 200 evrov. Približno vsak devetnajsti (5,2 %) bo porabil 200 evrov ali več, približno vsak trinajsti (7,6 %) pa več kot 500 evrov. Le vsak sedemnajsti (5,9%) pa je odgovoril, da bodisi sam ali pa v družini za obdarovanje izdelajo priložnostna osebna darilca.

Anketa: Koliko boste porabili za božično-novoletna darila?

Vir: Anketa Moja Dolenjska, N = 288, v %

Plača: dobri polovici zadošča, vsak šesti še privarčuje, vsak osmi se dodatno zadolžuje

Pred časom pa smo vas spraševali, ali vam plača zadošča za pokritje stroškov. Iz odgovorov je razvidno, da slaba tretjina vseh (31,8 %) s plačo pride skozi mesec, vendar mora močno nadzorovati svoje odhodke. Nadalje je razvidno, da približno vsakemu četrtemu (24,1%) plača zadostuje za pokrivanje mesečnih stroškov, vendar ob tem ne more nič privarčevati. Če vsak šesti do sedmi (15,6 %) ob poravnavi stroškov še nekaj privarčuje. Približno toliko (15,4 %) pa se jih mora občasno zadolžiti, da lahko pridejo skozi mesec. Vsak mesec pa se mora dodatno zadolžiti vsak sedmi do osmi med nami (13,1 %).

Anketa: Ali vam plača zadošča za pokritje stroškov?

Vir: Anketa Moja Dolenjska, N = 390, v %

C. R.