Anja Bah Žibert za ponovno ustanovitev Pododbora za spremljanje romske problematike

Anja Bah Žibert (vir: FB)

Poslanka Anja Bah Žibert je v želji, da bi bila integracija romske populacije uspešnejša, dala pobudo, da se ustanovi pododbor, ki bi nadaljeval z delom iz prejšnjega mandata.

Anja Bah Žibert (SDS) je na predsednico Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Terezo Novak (Gibanje Svoboda) naslovila Pobudo za ustanovitev Pododbora za spremljanje romske problematike.

V pobudi je poslanka SDS zapisala: 

“V prejšnjem mandatu Državnega zbora RS je na mojo pobudo že deloval Pododbor za spremljanje romske tematike, ki je bil ustanovljen 7. 5. 2019. V razpravi na 2. redni seji Državnega zbora, ki je potekala 28. 11. 2018, ko je bilo obravnavano Peto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji, je prevladovalo mnenje, da je na področju romske problematike v Sloveniji še veliko odprtih vprašanj in dilem, ki zavirajo proces integracije Romov. Številne so tudi konfliktne situacije med romskim in ostalim prebivalstvom. V želji, da bi bila integracija romske populacije uspešnejša, sem takrat podala pobudo za ustanovitev skupine (pododbora) poslancev, ki bi se posvečala spremljanju in pomoči pri reševanju romske problematike v Sloveniji. Takrat je bila pobuda pozitivno sprejeta, zato je bil v torek, 7. 5. 2019, na seji Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo soglasno ustanovljen pododbor za spremljanje romske tematike. Na področju romske problematike v Sloveniji je še veliko odprtih vprašanj in dilem, ki zavirajo proces integracije. Številne so tudi konfliktne situacije med romskim in ostalim prebivalstvom. V želji, da bi bila integracija romske populacije uspešnejša tudi tokrat podajam pobudo, da se ustanovi pododbor, ki bi nadaljeval z delom iz prejšnjega mandata. Želim pripomoči, da se stanje na področjih, kjer se stvari premikajo prepočasi, izboljša in da pridemo do kakšne rešitve. V sodelovanju s pristojnim uradom in določenimi ministrstvi je potrebno narediti dodaten korak naprej, pomagati pri pozitivnih spremembah, da bomo na koncu vsi skupaj lahko rekli, da smo na tem področju naredili korak naprej. Zato dajem pobudo, da se na 6. redni seji Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo sprejme sklep o ustanovitvi pododbora, članstvu in delu.

6. redna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je potekala včeraj, v torek, 7. decembra 2022, vendar je predsednica odbora Tereza Novak iz Gibanja Svoboda brez utemeljenega razloga odločila, da člani odbora o pobudi ne bodo odločali na tokratni seji, temveč na eni izmed prihodnjih sej.

Ne glede na vse poslanka Anja Bah Žibert pričakuje, da bo Pododbor za spremljanje romske problematike ustanovljen čim prej.

A. L.