Anja Bah Žibert: Vlada se baha s tujim perjem

Poslanka Anja Bah Žibert (foto: Matija Sušnik, Državni zbor)

Na 16. nujni seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki je bila v začetku tedna sklicana na zahtevo poslanske skupine SDS, so poslanci razpravljali o načrtih sedanje vlade glede stanovanjske problematike.

Epilog razprave je bil, da se bodo v mandatu te vlade (do)gradila le stanovanja, ki so bila načrtovana že v mandatu prejšnje vlade Janeza Janše.

Anketa Stanovanjskega sklada Republike Slovenije (SSRS) je letos pokazala potrebo po 10.819 javnih najemnih stanovanjih. Ob tem je potrebno izpostaviti, da je bil v mandatu prejšnje vlade potrjen poslovni načrt SSRS, ki je predvidel, da bo do leta 2026 pridobljenih 5000 neprofitnih stanovanj, tj. približno 1000 letno po celotni Sloveniji. Ta program se pospešeno izvaja. Izvajalec neprofitnih stanovanjskih gradenj na državni ravni je torej SSRS, na občinski pa občine preko občinskih skladov.

Obljube koalicije

Koalicijske stranke so volivcem pred volitvami obljubile, da bodo do leta 2030 zagotovile 20 tisoč javnih najemnih stanovanj. Prav tako so obljubile, da bodo nemudoma izpogajale nov razvojni okvir pri Načrtu za okrevanje in odpornost (NOO) za uporabo vseh razpoložljivih povratnih sredstev in ga uskladile z Operativnim programom novega programskega obdobja 2021-2027. Med drugim so napovedovale reševanje stanovanjskega problema mladih, več novih najemnih stanovanj in stanovanjske zadruge. Obljubljale so vzpostavitev zakonske podlage za gradnjo stanovanj, nepovratna evropska sredstva za pilotni projekt medgeneracijske najemne stanovanjske zadruge, »Dunajski model« in podobno.

Žal o kakršnihkoli na novo zgrajenih najemnih neprofitnih stanovanjih po enem letu mandata aktualne vlade ni sledu.

Kljub temu, da sta ministra Mesec in Maljevac obljubila, da bodo še letos zgradili 1000 (dodatnih) novih stanovanj. Do leta 2026 nadaljnjih 4000 stanovanj (skupaj 5000 stanovanj), od leta 2026 dalje pa po obljubi premierja Goloba 3000 novih stanovanj na leto.

V poslanski skupini SDS so opozorili, da je skrajni čas, da se problematika (ne)izgradnje napovedanega števila novih najemnih stanovanj ustrezno naslovi, zato so zahtevali nujno sejo in pristojnemu odboru predlagali naslednje sklepe:

1. Da se odbor seznani s kriznim načrtom za reševanje stanovanjske krize za gradnjo in obnovo javih najemnih stanovanja s poudarkom na območjih z najvišjimi cenami najemnin in zemljišč.

2. Odbor pričakuje da ministrstvo za solidarno prihodnost predloži podatek o gradnji neprofitnih javnih najemnih stanovanj od obljubljenih 1000 stanovanj v tem letu, ločeno od gradnje neprofitnih javnih stanovanj v okviru projektov, ki so se začeli izvajati v času prejšnje vlade.

3. Odbor pričakuje, da Ministrstvo za solidarno prihodnost od Ministrstva za finance pridobi natančne podatke o zagotavljanju finančnih sredstev za izgradnjo novih najemnih stanovanj.

Po opravljeni razpravi so poslanci koalicije vse predlagane sklepe zavrnili.

Poslanka Anja Bah Žibert pa je sejo na kratko povzela:

Slišali smo, da se bodo v tem mandatu predvsem gradila stanovanja, ki so se začela graditi pod prejšnjo vlado Janez Janše. To je bahanje s tujim perjem.

M. D.