Anja Bah Žibert: Vlada naj pospeši postopke za čimprejšnjo ustanovitev javne univerze na Dolenjskem

Poslanka Anja Bah Žibert

Ideja, predvsem pa močna želja po javni univerzi na Dolenjskem sta prisotni že dlje časa, aktivnosti za ustanovitev pa so postale intenzivnejše predvsem ob koncu mandata pretekle vlade. Po nastopu mandata sedanje vlade so se aktivnosti na strani države žal upočasnile.

Poslanka Anja Bah Žibert je na vlado naslovila pisno poslansko pobudo v zvezi s čim prejšnjo ustanovitvijo javne univerze na Dolenjskem.

Celotno poslansko pobudo objavljamo v nadaljevanju.

Ideja, predvsem pa močna želja po javni univerzi na Dolenjskem sta prisotni že dlje časa, aktivnosti za ustanovitev pa so postale intenzivnejše predvsem ob koncu mandata pretekle vlade. Tedanja ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je v začetku lanskega februarja tako imenovala delovno skupino za pripravo vloge za akreditacijo javnega visokošolskega zavoda, univerze s sedežem v Novem mestu. Naloga delovne skupine je bila priprava vloge za akreditacijo nove novomeške javne univerze in njena predložitev šolskemu ministrstvu oziroma vladi v sprejetje.

Po nastopu vašega mandata pa so se aktivnosti na strani države žal upočasnile. Moji kolegi so na sejah matičnega delovnega telesa v Državnem zboru RS vladne predstavnike večkrat povprašali, kaj se na tem področju dogaja. In čeprav so vladni predstavniki zatrjevali, da zadeve tečejo naprej, konkretnih korakov, ki bi res nakazovali na to, v javnosti ni zaznati.

A kljub temu želja Dolenjcev ostala. Ustanovitev javne univerze podpira predvsem dolenjsko gospodarstvo na čelu z Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine ter Krko kot največjim in najuspešnejšim gospodarskim subjektom v regiji. Pred nekaj dnevi je bila podpisana tudi Listina za ustanovitev javne univerze v Novem mestu, in sicer so jo podpisali predstavniki Fakultete za ekonomijo in informatiko, Fakultete za strojništvo, Fakultete za poslovne in upravne vede, Fakultete za zdravstvene vede, Fakultete za organizacijske študije Novo mesto, Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto, Fakultete za informacijske študije Novo mesto, Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto in javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – znanstvenega in raziskovalnega središča Novo mesto.

Delovna skupina v okviru Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ki jo je vodil dr. Matej Makarovič, je ministrstvu v svojem sklepnem poročilu predlagala, da se v proces oblikovanja javne univerze povabi tudi vse zasebne ustanove v regiji, ki to želijo. “Mislim, da bo ministrstvo s tem soglašalo. Glede na pravkar podpisano listino je zdaj jasno izražen tudi interes celotnega visokošolskega zasebnega sektorja v Novem mestu, da svojo dejavnost prenese na Republiko Slovenijo za namen oblikovanja javne univerze.”

Glede na vse navedeno na Vlado Republike Slovenije naslavljam pobudo, da pospeši postopke v okviru pristojnosti resornega ministrstva in vlade za čimprejšnjo ustanovitev javne univerze na Dolenjskem s sedežem v Novem mestu.

M. D.