Anja Bah Žibert: Kaj je vlada storila za skladen regionalni razvoj?

Anja Bah Žibert (vir: FB)

Po skoraj letu dni delovanja aktualne vlade ukrepov na področju sodelovanja občanov pri odločanju v občini ni zaslediti. Očitno aktualna vlada sledi konceptu centralizacije in ne skladnemu regionalnemu razvoju, s čimer bi zagotovila, da bi se Slovenija enakomerno razvijala. 

Poslanka Anja Bah Žibert je na vlado naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z uresničevanjem koalicijskih zavez na področju participacije in krepitve lokalne demokracije.

Poslanka je vladajočo koalicijo (Gibanje Svoboda, SD in Levica) spomnila, da so v Programu za delo koalicije 2022 – 2026 (koalicijski pogodbi) zapisali, da bodo “nadgradili oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v občini, jih uvedli kot obvezne ali jih spodbujali preko finančnih vzvodov (participativni proračun, neformalna posvetovanja, sodelovanje pri pripravi predpisov)”.

Po skoraj letu dni delovanja aktualne vlade pa ukrepov na tem področju ni zaslediti.

Anja Bah Žibert navaja, da bi kot prvi tovrstni ukrep moral biti ustanovitev pokrajin, s čimer bi tudi sledili 143. členu Ustave RS, ki ureja pokrajine. S tem bi tudi sledili zavezi iz koalicijske pogodbe, da si bodo v vladi “prizadevali za pospešitev vzpostavitve regij v državi, kar bo omogočilo decentralizacijo razvoja s ciljem boljšega zagotavljanja javnega interesa”.  Koalicija je še napovedala, da bodo prenovili zakonodajo s področja regionalnega razvoja, cilj naj bi bil boljše zagotavljanje javnega interesa.

Poslanka Bah Žibertova pa zdaj ugotavlja, da vlada sledi konceptu centralizacije in ne skladnemu regionalnemu razvoju, s čimer bi zagotovila, da bi se Slovenija enakomerno razvijala.

Glede na navedeno je na vlado naslovila naslednji vprašanji:

1.   Kaj je Vlada RS v dosedanjem mandatu storila na področju participacije in krepitvi lokalne demokracije, s čimer bi sledila zavezam v svoji koalicijski pogodbi?

2.  Kako in kdaj namerava Vlada RS uresničevati zgoraj navedeno koalicijsko zavezo –Nadgradili bomo oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v občini, jih uvedli kot obvezne ali jih spodbujali preko finančnih vzvodov (participativni proračun, neformalna posvetovanja, sodelovanje pri pripravi predpisov).«) in zaveze na področju skladnega regionalnega razvoja?

M. D.