Anja Bah Žibert: Kaj bo storilo ministrstvo za izboljšanje varnostne politike in njeno učinkovitost?

Poslanka Anja Bah Žibert

Število kaznivih dejanj zoper življenje in telo ter spolno nedotakljivost s strani državljanov tretjih držav povečalo. Navedeno kaže na to, da se je varnostna slika poslabšala, v letu 2023 pa smo bili priča drastično povečanemu številu nezakonitih migracij.

Poslanka Anja Bah Žibert je na ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z učinkovitostjo sistema varnosti.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

V poslanici ob božično-novoletnih praznikih dne 22. decembra 2023 ste zapisali, da “smo v letošnjem letu pokazali, da sistem notranje varnosti deluje učinkovito”.

Ob tem velja izpostaviti, da je iz vašega odgovora številka 001-262/2023/3 (11-05) z dne 12. decembra 2023 na pisno poslansko vprašanje poslanca Andreja Kosija razvidno, da se je število kaznivih dejanj zoper življenje in telo ter spolno nedotakljivost s strani državljanov tretjih držav povečalo.

Iz tabele števila osumljenih oseb v obravnavanih kaznivih dejanjih zoper življenje in telo po skupini državljanstev »tretje države« v obdobju od 1. januarja 2022 do 3. novembra 2022 in od 1. januarja 2023 do 3. novembra 2023 je razvidno, da je bilo v letu 2022 število osumljenih oseb 104, v letu 2023 pa 126.

Iz tabele števila osumljenih oseb v obravnavanih kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost po skupini državljanstev »tretje države« v obdobju od 1. januarja 2022 do 3. novembra 2022 in od 1. januarja 2023 do 3. novembra 2023 je razvidno, da je bilo v letu 2022 število osumljenih oseb 29, v letu 2023 pa 61.

Navedeno kaže na to, da se je varnostna slika poslabšala. V letu 2023 smo bili priča tudi drastično povečanemu številu nezakonitih migracij. Iz statističnih podatkov o nedovoljenih migracijah na območju Republike Slovenije izhaja, da se število ilegalnih prehodov državne meje povečuje. Iz zadnjega objavljenega poročila na spletni strani Policije izhaja, da je bilo v obdobju od 1. januarja 2023 do 30. novembra 2023 obravnavanih 55.230 nezakonitih prehodov državne meje. V lanskem enakem obdobju je bilo obravnavanih 30.141 nezakonitih prehodov. Najpogosteje so bili obravnavani državljani Afganistana, Maroka in Pakistana.

Do konca novembra so na območju PU Novo mesto obravnavali 78,2 % vseh nezakonitih prehodov meje. PU Koper je obravnavala 15,4 % nezakonitih prehodov meje. Izraženih je bilo 53.526 namer podaje prošenj za mednarodno zaščito, v letu 2022 jih je bilo evidentiranih 26.818.

Glede na navedeno predstavlja zapisano v poslanici sprenevedanje, saj imamo na področju zagotavljanja varnosti resne težave (migracije, stopnjevana romska problematika, nasilje, kjer izstopajo kazniva dejanja zoper življenje in telo ter zoper spolno nedotakljivost).

V zvezi s tem vas sprašujem naslednje:

  1. Ali vse navedeno za ministra predstavlja učinkovito varnostno politiko?
  2. Kaj bo storilo ministrstvo za izboljšanje varnostne politike in njeno učinkovitost?

Ministrstvo ima zdaj 30 dni časa, da odgovori na zastavljeni vprašanji.

M. D.