Analiza glede na poklic ali status okuženih oseb

Prof. dr. Metoda Dodič Fikfak (vir: gov.si)

Na današnji vladni novinarski konferenci je sodelovala tudi prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa.

Poudarila je, da je glede na aktualne številke jasno, da v svojem vsakdanu še nismo sprejeli oblik obnašanja, ki so nujne, da bi virus lahko premagali.

Nato pa je predstavila analizo števila okuženih s covidom-19 po posameznih skupinah poklicev ali statusa posameznika, kjer so analizirali število okužb v času od 10. do 17. novembra.

Povedala je, da je bilo v tem času je bilo pozitivnih 58 generalnih direktorjev, 145 prodajalcev, 68 zdravnikov, 221 delavcev zdravstvene nege. “Če k temu prištejemo še 78 bolničarjev, smo pri številki 300. Okuženih je bilo tudi 403 zdravstvenih sodelavcev, 50 kuharjev, 100 snažilk in 44 policistov,” je dejala.

Podatki so naslednji: 

  • oskrbovanec:                                                    970
  • upokojenec:                                                      808
  • zdravstveni sodelavci:                                        403
  • strokovnjak za zdravstveno nego:                       221
  • okužba izven delovnega razmerja ali brezposeln:  149
  • prodajalci/prodajalke:                                        145
  • študent:                                                            141
  • zdravnik:                                                            68

Dejala je, da je jasno, da imajo poklici, ki so neposredno vpleteni v epidemijo, večje število okuženih. A številke so kljub temu previsoke in tudi v teh skupinah bo potrebno upoštevati bolj rigorozna pravila obnašanja.

Vir: Vlada RS (Twitter)

M. D.