Ali se je delavec dolžan odzvati na zahtevo po obveznem testiranju na delovnem mestu?

Fotografija je simbolična.

Vse več delodajalcev se odloča za uvedbo hitrih testov za preverjanje okužbe s covid-19. Do nas je prispelo vprašanje, ali se je delavec dolžan odzvati na zahtevo po obveznem testiranju na delovnem mestu? Lahko delavec zavrne testiranje?

V skladu z Zakonom o zdravju in varnosti pri delu (ZVZD) mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje pri delu in v ta namen izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu.

Delodajalec mora upoštevati spreminjajoče se okoliščine ter izvajati preventivne ukrepe, ki bodo zagotavljali izboljševanje stanja in višjo raven varnosti in zdravja pri delu. S tega vidika menim, da delodajalec lahko odredi testiranje na svoje stroške in da delavec tega ne more odkloniti.

Delodajalec s tem izpolnjuje svojo zakonsko obveznost, posebej v dejavnostih, kjer se delavci pogosto srečujejo s tretjimi osebami, zavrnitev pa bi lahko šteli za kršitev delovnih obveznosti, enako kot to velja, če delavec ne nosi maske.

Matija Drmota, univ. dipl. prav.
Samostojni svetovalec na pravnem področju

Vir: www.zsss.si in Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI)

M. D.