Ali SD politično kadruje tudi na Srednji šoli Črnomelj?

Srednja šola Črnomelj

Po neuradnih podatkih bo danes zasedal Svet Srednje šole Črnomelj in odločal o ravnatelju, ki bo šolo vodil v naslednjem petletnem obdobju. Mandat zdajšnji ravnateljici Elizabeti Prus poteče 6. maja 2018. Ob tem poznavalci razmer sporočajo, da se bo zgodil scenarij, po katerem bo imenovana nova-stara ravnateljica, nad kadrovanjem bdi SD.

Razpis za ravnatelja je bil v Uradnem listu RS objavljen 26. januarja 2018. Prijavile so se tri kandidatke: Alenka Lukan Kulovec iz Straže pri Novem mestu, Zdenka Kavčič iz Gradaca in Elizabeta Prus iz Metlike. Vse tri kandidatke ustrezajo razpisnim pogojem.

Pridobivanje soglasij

Skladno z zakonom mora svet šole pred odločitvijo o izbiri ravnatelja zaprositi za več mnenj, in sicer mnenje učiteljskega zbora, mnenje sveta staršev in mnenje lokalne skupnosti (občine). Rok za izdajo mnenja je 20 dni. Če kdorkoli od navedenih mnenja v tem roku ne poda, Svet šole lahko odloči tudi brez tega. Takšni podatki so navedeni v gradivu za 5. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj. Iz gradiva je tudi razvidno, da je svet šole 9. februarja 2018 na Občino Črnomelj naslovil vlogo za pridobitev mnenja, k temu je predložil življenjepise in programe dela, ki so jih prijavljene kandidatke za ravnateljico priložile prijavi.

Mnenje Občine Črnomelj

Občinsko vodstvo se je odločilo za dopisno sejo, v gradivu so zapisali, da gre za nujno zadevo, kjer je treba odločiti do 1. marca, v tem času pa ni bilo načrtovanega sklica redne seje. Zapisali so še, da vse tri prijavljene kandidatke ustrezajo predpisanim pogojem in so predložile tudi programe vodenja. V nadaljevanju pa: “Glede na predložen program vodenja, dosedanje izkušnje pri vodenju zavoda ter glede na sodelovanje šole z lokalno skupnostjo pa Občinski svet Občine Črnomelj pri imenovanju daje prednost dosedanji ravnateljici Elizabeti Prus.”

Kdo bo odločal?

Po neuradnih podatkih bo Svet Srednje šole Črnomelj o ravnatelju odločal danes. Kakšna so mnenja, ki sicer niso zavezujoča, kot navaja občina, ne vemo. Prav tako ni povsem jasno, kdo vodi svet srednje šole. Podatki so nasprotujoči, zdajšnja ravnateljica Elizabeta Prus pa je bila za nas v preteklih dneh informacijsko neodzivna. Najprej nam je prejšnji teden sporočila, da je odsotna, včeraj pa tudi ni poslala odgovorov. Med drugim nas je zanimalo, kdo so člani sveta zavoda, ki bodo odločali in kdaj so bili imenovani. Ker Prusova ni odgovorila, v nadaljevanju objavljamo podatke, navedene na spletni strani Srednje šole Črnomelj (organi-zavoda/).

Člani Sveta Srednje šole Črnomelj so:

Predstavnika ustanovitelja – Vlade RS Samo Kavčič (SD, direktor Komunale)
Tanja Matkovič
Predstavnik ustanovitelja – Občine Črnomelj Samer Khalil (SD, podžupan občine)
Predstavniki zaposlenih
Janja Jankovič, predsednica sveta zavoda

Vesna Fabjan, namestnica predsednice sveta zavoda

Tilen Šetina, tajnik sveta zavoda

Nenad Mikunovič

Jasmina Skoliber
Predstavniki staršev
Zoran Malić

Mojca Stopar Zevnik (SD)

Tomaž Vesel

Predstavniki dijakov
Miha Babič (program gimnazija)
Luka Bahor (programa poklicnega in strokovnega izobraževanja)

Ali so objavljeni podatki na uradni spletni strani šole točni, ne vemo. Po podatkih, ki smo jih pridobili v uredništvu, naj bi bila predsednica Sveta staršev in Sveta zavoda na Srednji šoli Črnomelj Metka Stopar Zevnik (zdajšnja kandidatka za direktorico Doma starejših občanov Metlika). Ali to velja za zdajšnji mandat ali pa je bilo morda tako v prejšnjem, zaradi neodzivnosti Prusove za naš portal ni znano.

Nezadovoljstvo z zdajšnjo ravnateljico

Iz odzivov, ki jih prejemamo v uredništvo, pa zaznavamo tudi precejšnje nezadovoljstvo z zdajšnjo ravnateljico. Navajajo, da gre tudi v Srednji šoli Črnomelj za “isto ekipo vpletenih kot v Domu starejših občanov Metlika” (o tem smo poročali v preteklih dneh), “prikrajšani pa so predvsem dijaki in del zaposlenih”, ki nadrejeni ne prikimavajo na slepo. Več prejetih sporočil se nanaša tudi na domnevni mobing.

Projekcija današnjega dne? Sporočajo nam, da bo “v nastavljenem svetu ob podpori zmanipuliranih vpletenih imenovana nova-stara ravnateljica Srednje šole Črnomelj”.

Dodajmo, da je seja sveta javna, lahko se je udeleži kdorkoli želi in dogodke spremlja od blizu.

J. M.