Ali policijska stavka vpliva na varnost ljudi in premoženja?

Fotografija je simbolična. (vir: policija.si)

V stavki policistov, ki jo je organiziral eden od policijskih sindikatov, Policijski sindikat Slovenije (PSS) in ga od oktobra 2019 vodi policist Rok Cvetko, zaposlen na delovnem mestu vodnika službenega psa v Enoti vodnikov službenih psov Policijske uprave (PU) Novo mesto, ne sodelujejo vsi policisti.

Tisti pa, ki sodelujejo, so dolžni navkljub temu opravljati naloge, kot je to natančno določeno v zakonu o delu policije v času stavke.

To je opazno tudi na terenu, zato smo Policijsko upravo Novo mesto včeraj vprašali, koliko policistov na njihovem območju stavka in ali je delo policije zaradi tega ohromljeno.

Alenka Drenik, predstavnica za odnose z javnostmi in samostojna policijska inšpektorica, nam je pojasnila:

Stavkajoči v času stavke opravljamo nujne naloge v skladu s 76. členom Zakona o organizirani in delu v policiji (ZODPol) in izvajamo vse ukrepe za varovanje zdravja v obdobju razglašene epidemije.

Policijska stavka ne vpliva na varnost ljudi in premoženja. Na Policijski upravi Novo mesto zagotavljamo, da policisti izvajajo vse naloge, ki jih na podlagi predpisov morajo opravljati tudi v času stavke.”

Dodala je še, da na PU Novo mesto “ne vodijo posebnega seznama stavkajočih, saj je priključitev k stavki odločitev posameznega zaposlenega”.

Kaj določa 76. člen Zakona o organiziranosti in delu v policiji, kakšne so naloge, ki jih morajo policisti opravljati tudi v času stavke?

V 76. členu je zapisano:

(1) Policisti so dolžni med stavko opravljati naslednje naloge policije:

  • varovanje življenja, osebne varnosti ljudi in premoženja,
  • preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj,
  • odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in drugih iskanih oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom,
  • varovanje določenih oseb, organov, objektov, prostorov in okolišev državnih organov,
  • vzdrževanje javnega reda,
  • nadzor in urejanje prometa na javnih cestah,
  • izvajanje nadzora državne meje,
  • opravljanje nalog, določenih v predpisih o tujcih.

(2) Naloge iz prejšnjega odstavka so policisti dolžni opravljati pravočasno, učinkovito in v skladu z navodili nadrejenih.

Izsek iz ZODPol:

M. D.