Alenka Helbl: Vlada v dveh letih za najstarejše oz. najšibkejše ni naredila ničesar

Poslanka Alenka Helbl (vir: Zajem zaslona)

Poslanka Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke Alenka Helbl je na današnji novinarski konferenci spregovorila o vzrokih zahteve za sklic izredne seje državnega zbora na temo stanja v domovih za starejše. 

Poslanska skupina je že pred pol leta vložila zahtevo o reševanju problematike, vendar obe seji, ki sta bili sklicani na to temo, nista bili uspešni oz. so bili predlogi SDS zavrnjeni, vladna koalicija tega problema doslej še ni obravnavala.

“Vlada v dveh letih za naše najstarejše oz. za naše najšibkejše ni naredila še ničesar”, je bila uvodoma kritična Alenka Helbl.

V nadaljevanju je dodala: “Kakšne težave imajo svojci in kakšne težave imajo vodstva domov za starejše občane so v nebo vpijoče. Od tega, da ni prostih mest, do tega, da ni finančnih sredstev in da so problem kadri”.

V zahtevi je Poslanska skupina SDS vse te težave razvrstila v pet področij:

  • dolge čakalne vrste za pridobitev mesta v domovih za starejše,
  • finančno stanje domov za starejše občane,
  • kadrovska problematika,
  • ureditev normativov za zdravstvene storitve,
  • digitalizacija in sistemizacija pri pripravi novih profilov poklicev, ki bi jih zaposlovali v domovih.

Poslanka je izpostavila tudi priporočila, s katerimi Poslanska skupina SDS vlado poziva, da to stanje uredi do 1. marca 2024. Njihove zahteve so:

  • poenotijo naj se kadrovski normativi za zdravstvene delavce tako v domovih za starejše občane kot v bolnišnicah,
  • izboljša naj se kadrovska problematika v domovih,
  • uredi naj se finančno stanje domov,
  • zagotovi naj se dodatna finančna sredstva za namen digitalizacije.

Vlada naj tistim domovom, ki zaradi razlogov, na katere niso imeli vpliva (to so: dvig cen energentov, storitev, materiala in ustvarjajo negativni poslovni rezultat) zagotovi finančna sredstva ter s tem prepreči večji dvig oskrbnin v domovih.

M. D.