Jelševnik pri Črnomlju: Predstavitev in varstvo črne človeške ribice

Ob izviru Jelševniščice na Turistični kmetiji Zupančič v Jelševniku pri Črnomlju, ki je znan kot eno od treh do zdaj odkritih belokranjskih nahajališč črne človeške ribice, so včeraj predstavili projekt predstavitve in varovanja življenjskega okolja te območne posebnosti.

Domačija Zupančič bo tako postala nova točka doživljajskega k naravi usmerjenega oziroma zelenega turizma, črna človeška ribica pa bo okrepila turistično prepoznavnost Bele krajine.

Na domačiji bodo uredili info center, v njem bo vsebina urejena na interaktivnih interpretacijskih točkah: Bela krajina, zapis v kamninah, plitvi kras, kraška podtalnica, belokranjske ekološke bombe. Jamski živi svet s črno človeško ribico pa bo predstavljen v umetni jami.

Jelševnik je sicer edina lokacija, kjer je črno podvrsto možno opazovati v naravi. Za ogled je že zdaj urejen opazovalni šotor nad bruhalnikom, v katerem je možno s pomočjo IR-kamere ali očal na nemoteč način opazovati živali. Okoli izvira bodo uredili še sprehajalno pot.

V času projekta bo potekalo tudi izobraževanje in osveščanje javnosti. Pripravljen bo izobraževalni program izvajanja naravoslovnih dni za osnovne in srednje šole. Poiskali bodo vodiče in jih ustrezno izobrazili ter v učilnici na prostem z osnovno laboratorijsko opremo in simulirani kraški jami pripravili naravoslovne dneve in druge oblike javnega poučevanja.

Obetajo si tudi šolske in druge obiske ter trajnostni turistični razvoj.

V okviru projekta, ki traja do novembra 2019, bo izvedenih šest testnih naravoslovnih dni in pet vodenj za obiskovalce.

Družina Zupančič kot nosilka projekta zagotavlja njegovo trajnost.

Ob Zupančičevih so nosilci projekta še: Občina Črnomelj, Zavod RS za varstvo narave, Društvo Proteus in RIC. Vrednost projekta je dobrih 118 tisoč evrov, od tega bo 80 odstotkov financiranih iz evropskih skladov.

V nadaljevanju objavljamo nekaj fotografij z včerajšnje novinarske konference.

A. L.