V katerih občinah so delovno najbolj aktivni in kje najmanj

(vir: pixabay.com)

V Sloveniji je bilo lani delovno aktivnih 65,6 odstotka vseh prebivalcev in prebivalk, to je nekaj manj kot dve tretjini vseh. Stopnja delovne aktivnosti se namreč izračuna tako, da se število delovno aktivnih oseb, starih 20–64 let, deli s celotnim prebivalstvom v isti starostni skupini.

Podatki za Jugovzhodno Slovenijo pa pokažejo, da je bilo delovno aktivnih največ prebivalcev v občinah Trebnje, Šmarješke Toplice, Mirna, Mokronog – Trebelno, Žužemberk, Straža, Dolenjske Toplice in Ribnica. Stopnja je bila 70- in več odstotna.

Manj od povprečja pa je bilo zaposlenih v občinah: Osilnica, Šentrupert, Kočevje, Kostel, Semič in Črnomelj.

Metlika, Škocjan, Loški Potok, Novo mesto, Mirna Peč, Šentjernej in Sodražica pa se gibljejo v razponu od 68,4 do 69,7 odstotka vseh zaposlenih med tistimi, ki lahko delajo.

Podatki o stopnji delovne aktivnosti povedo veliko, pomenijo tudi, kolikšen je doprinos prebivalcev v posamezni občini k splošnemu družbenemu blagostanju in razvoju posameznika ter občine.

Stopnja delovne aktivnosti (%)
2020
SLOVENIJA 65,6
Osilnica 48,5
Šentrupert 56,5
Kočevje 60,7
Kostel 61,4
Semič 64,9
Črnomelj 65,5
Metlika 68,4
Škocjan 68,4
Loški Potok 68,5
Novo mesto 69,0
Mirna Peč 69,2
Šentjernej 69,5
Sodražica 69,7
Ribnica 70,0
Dolenjske Toplice 70,2
Straža 70,3
Žužemberk 70,6
Mokronog – Trebelno 71,0
Mirna 71,6
Šmarješke Toplice 72,2
Trebnje 72,5

Vir: Statistični urad RS

A. L.