Kakšna je povprečna starost osebnih vozil?

(vir: pixabay.com)

Sloveniji je bilo konec leta 2019 registriranih 1.165.371 osebnih avtomobilov, povprečno starih 10,2 leta. V štirih letih (od 2015 do 2019) se je število avtomobilov povečalo za 86.634 vozil, povprečna starost vseh vozil skupaj pa za 5 mesecev. Leta 2015 smo imeli 1.078.737 vozil s povprečno starostjo 9,7 leta.

Podobno se povečuje starost osebnih vozil v Jugovzhodni Sloveniji, ki zajema 21 občin, nekatere med njimi pa vseeno izstopajo, razlike so velike, med prvo in zadnji povprečno starostjo je 29 mesecev ali 2 leti in 5 mesecev: med Novim mestom in Semičem.

Z najmlajšimi osebnimi avtomobili se vozijo prebivalci občine Novo mesto, starost teh je 9,2 leta in za leto dni nižja od povprečja v državi. V štirih letih se je povprečna starost vozila povečala bolj kot v državi, za 6 mesecev.

Najstarejša vozila imajo prebivalci občine Semič, ta so stara 11,7 leta, poldrugo leto več kot v Sloveniji, v štirih letih se je starost vozil povečala za 11 mesecev, kar je več kot podvojeno obdobje glede na državno povprečje.

Tudi sicer so v Beli krajini najstarejša osebna vozila v regiji, občine so na dnu lestvice, vendar pa so vozni park najmanj obnavljali prav v občini Semič.

Povprečna starost osebnih avtomobilov, ob koncu leta 2019 in 2015

Zap. št. Občina Starost 31.12.2019 Starost 31.12.2015
1.     Novo mesto   9,2                      8,6
2.     Straža   9,6                      8,9
3.     Mirna Peč   9,6                      9,4
4.     Dolenjske Toplice   9,7                      9,3
5.     Šmarješke Toplice   9,8                      9,3
6.     Trebnje 10,1                      9,8
SLOVENIJA 10,2                     9,7
7.    Mirna 10,3                    10,1
8.    Kostel 10,3                      9,7
9.    Šentjernej 10,4                    10,2
10.  Ribnica 10,4                    10,0
11.  Osilnica 10,5                    11,0
12.  Mokronog – Trebelno 10,5                    10,6
13.  Kočevje 10,5                    10,1
14.  Žužemberk 10,6                    10,0
15.  Sodražica 10,6                    10,0
16.  Škocjan 10,7                    10,5
17.  Šentrupert 11,0                    10,6
18.  Črnomelj 11,1                    10,7
19.   Metlika 11,5                    11,1
20.   Loški Potok 11,5                    10,7
21.   Semič 11,7                    10,8

Vir: Izbrani podatki, stat.si

K. R.