16. 5. 1991 – Jugoslovanska vojska zadržuje 600 slovenskih fantov

Samovoljno zadrževanje slovenskih fantov v jugoslovanski vojski

V času, ko je jugoslovanska vojska z vsemi sredstvi povečevala bojno pripravljenost, se je izkazalo, da se več kot 600 slovenskih fantov, ki so odslužili vojaški rok v jugoslovanski armadi, ni vrnilo domov. Po podatkih ministrstva za obrambo jugoslovanska vojska uvaja nezakonito prakso, da slovenske vojake takoj po odsluženju roka vpokličejo v rezervno sestavo. Minister za obrambo Janez Janša je zveznemu »sekretarju za ljudsko obrambo« Veljku Kadijeviću poslal odločen protest in zahtevo, da se vsem vojakom iz Slovenije, ki so že odslužili vojaški rok, takoj omogoči odhod domov, vsem drugim pa najpozneje do 10. junija.

Veljko Kadijević, portretna fotografija.
Minister za obrambo Janez Janša je zveznemu »sekretarju za ljudsko obrambo« Veljku Kadijeviću poslal odločen protest in zahtevo, da se vojakom iz Slovenije, ki so že odslužili vojaški rok, takoj omogoči odhod domov. | Avtor Wikipedia

Peterle v Rusiji

Predsednika slovenske vlade Lojzeta Peterleta in njegovo delegacijo je ob sklepu uradnega obiska sprejel predsednik Ruske federacije Boris Jelcin in v svojem nastopu je predstavil razplet dogodkov v Ruski federaciji od maja leta 1990 naprej. Lojze Peterle je izrazil prepričanje, da bo Slovenija do 26. junija samostojna, da pa bodo potrebni še težki in odločni koraki. Obisk Ruske federacije je ocenil kot zelo uspešen, zlasti zaradi sklenjenega sporazuma o gospodarskem, znanstveno-tehničnem in kulturnem sodelovanju.

Evropski parlament z novo resolucijo bolj naklonjen republikam

Poslanci Evropskega parlamenta so sprejeli novo resolucijo o Jugoslaviji. Do takrat je bilo vsebinsko težišče vezano predvsem na zatiranje človekovih pravic na Kosovu, tokrat pa je bila problematika zajeta celoviteje, saj je resolucija izražala zaskrbljenost zaradi vse nevarnejšega političnega položaja, pojavljajočega se nasilja in grožnje vojaškega udara. Poudarjala je neupravičenost posredovanja jugoslovanske vojske, če to ni v dogovoru z vsemi vpletenimi stranmi. Jugoslovansko vlado je opozarjala, da bi prevzem oblasti z jugoslovansko vojsko ali njeno pomočjo pomenil takojšnjo prekinitev sleherne pomoči in preferenčno obravnavo dvanajsterice.

Slovenski mediji so videli napredek resolucije v tem, da poudarja demokratično legitimnost republiških vlad in pravico republik, da same odločajo o svoji prihodnosti. To je bilo pomembno zlasti v povezavi s pretnjo internacionalizacije, saj je resolucija opozorila, da bi »Evropska skupnost, Združeni narodi in Konferenca o evropski varnosti in sodelovanju morali biti pripravljeni, da kakor koli  pomagajo pri ohranitvi miru, če bi take rešitve zahtevale legitimne jugoslovanske oblasti«.

Nastanek dveh novih političnih strank

V Mariboru so napovedali, da bo konec maja mariborske upokojenska stranka prerasla dozdajšnji okvir, iz nje pa bo nastala Demokratična stranka upokojencev Slovenije. Povedali so, da je v Sloveniji 410.000 upokojencev, ki so močno člansko zaledje. Zatrdili so še, da bo to neodvisna in ideološko neobarvana stranka.

Mediji so objavili vabila in predstavitev stranke SKS (Stranka krščanskih socialistov), in sicer skupaj z napovedjo ustanovnega zbora, sklicanega za 17. maj. Med vidnejšimi snovalci stranke sta bila Peter Kovačič Peršin in Andrej Magajna.

Slovesne prisege visokih uradnikov

Pred podpredsednikom slovenskega parlamenta Vitodragom Puklom so slovesno prisegli novoizvoljeni podpredsednik vlade dr. Andrej Ocvirk, minister za informiranje Jelko Kacin, minister za finance Dušan Šešok, njegova namestnica Alenka Markič, namestnik ministra za zdravstvo Franc Imperl, namestnica generalnega direktorja SDK Romana Logar in drugi. Slovenska vlada je v okviru svežnja osamosvojitvenih zakonov sprejela zakon o predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic. Novoimenovani minister za finance Dušan Šešok je ob tem povedal, da je zakon o sanaciji bank potreben, ker so banke zaradi slabega položaja svojih delničarjev v izjemno težkem položaju.

Avtor: Lenart Rihar

(vir: Urad Vlade RS za komuniciranje)