15 občin Jugovzhodne Slovenije z zavezo o nakupu smučarskih kart v pomoč novemu zagonu Gač

Gače (GC Gače 4. 12.2017, FB)

Smučišče Gače je potem, ko je poleti spodletel posel s podjetjem Smuk, pred kratkim dobilo novega upravljavca, in sicer podjetje Gače, upravljanje smučišč. Slednjemu namerava 15 občin jugovzhodnega dela Slovenije v prihodnjih petih letih vsako leto zagotoviti 50.000 evrov (brez DDV) pomoči v obliki nakupa smučarskih vozovnic. Smučišče od nedelje sicer že obratuje.

Do 30. junija bi moralo namreč podjetje Smuk plačati prvi obrok kupnine za smučišče, vendar se to ni zgodilo, zato je kupoprodajna pogodba prenehala veljati, smučišče pa je znova prešlo v upravljanje prodajalke, semiške Iskre.

Oktobra pa je nastala nova pobuda za obuditev smučišča, ki se je organizirala v okviru novonastalega podjetja Gače, upravljanje smučišč, d. o. o. Njegova lastnika sta s skupnim ustanovnim kapitalom 8.000 evrov vsak do polovice Matej Janežič in Boris Rugel z naslovoma v Ljubljani. Direktor je Borut Koprivnik iz Novega mesta. Podjetje je z Iskro podpisalo najemno pogodbo s pravico odkupa in tako postalo novi upravljavec smučišča.

Družba je za to, da bi uresničila svoje načrte, zaprosila tudi za pomoč občine jugovzhodnega dela Slovenije. Predstavila jim je vizijo, pri čemer je nato 15 občin v začetku oktobra podpisalo pismo o nameri, poimenovano “Pismo o nameri podpore programu Jugovzhodna Slovenija smuča na Gačah”.

Podpisale so ga občine Novo mesto, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Škocjan, Mirna Peč, Šmarješke Toplice, Straža, Šentjernej, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog-Trebelno, Semič (kor koordinatorica celotnega projekta), Črnomelj in Metlika. Pisma o nameri tokrat ni podpisala občina Kočevje.

V pismu so občine zapisale, da je obstoj smučišča v javnem interesu in da je zato “sprejemljiva pomoč občin v obliki nakupa smučarskih vozovnic v skupni višini 50.000 evrov letno, pet proračunskih let”. V pismu so se podpisnice zavezale, “da si bodo z največjo resnostjo prizadevale, da bodo v svojih proračunih zagotovile sredstva za izvajanje smučarskih programov v svojih vzgojno-izobraževalnih zavodih”.

Kot je za portal Moja Dolenjska povedala semiška županja Polona Kambič, bo pomoč potekala tako, da bo občina občinskemu zavodu (osnovni šoli ali kakšnemu drugemu zavodu, ki za občino izvaja športne programe) zagotovila sredstva iz proračuna, ta pa bo pri podjetju Gače, upravljanje smučišč, kupil vozovnice in jih uporabil za izvedbo svojih smučarskih programov za otroke. O porabi vozovnic bo poročal občini, zaradi česar naj bi bila poraba pregledna in nadzorovana. Županja ob tem še dodaja, da je občina Semič moralno zavezo iz pisma o nameri za leto 2017 že izpolnila.

Višina sredstev, ki jih bo v ta namen zagotovila vsaka posamezna občina, se sicer razlikuje od občine do občine in je odvisna od deleža otrok, ki jih ima posamezna občina. Največji delež naj bi zagotovita občina Novo mesto, in sicer slabo tretjino, sledita občini Črnomelj in Trebnje (vsaka po desetino sredstev).

Pobudo 15 občin jugovzhodne Slovenije o obuditvi smučišča Gače je vsekakor vredno pozdraviti, postavlja pa se vprašanje, ali ne gre pri tem morda za nedovoljeno pomoč občin zasebni gospodarski družbi, ki jo zakon prepoveduje. Občine morajo o takšni pomoči sicer poročati ministrstvu za finance, ki je tudi zadolženo za presojo takšne pomoči. Postavlja se tudi vprašanje, koliko je reševanje smučišča Gače sploh ekonomsko upravičeno, glede na to, da so zime v zadnjih letih vse bolj zelene in da snega na Gačah zaradi njegove nizke lege ni ravno na pretek. No, upamo, da se ti pomisleki vseeno ne bodo izkazali kot upravičeni.

M. K.