11 občin na dobri poti, da zbere potrebne podpise za vložitev štirih zakonov

Stojnica na Novem trgu (pri Pošti) v Novem mestu. Gospa obiskovalcu pojasnjuje postopek podpisa. (foto: MD)

11 občin jugovzhodne Slovenije in Posavja je na dobri poti, da zbere 5000 podpisov, s katerimi bi lahko v državni zbor vložile štiri zakone za reševanje pereče romske problematike. Do zdaj jim je uspelo zbrati nekaj več kot polovico podpisov, pri čemer imajo za zbiranje na voljo še mesec dni.

 

Kot so sporočili z Mestne občine Novo mesto, je posebej vzpodbudna porast oddanih podpisov v preteklem tednu. Kljub temu še vedno pozivajo občane, da čim prej oddajo svoje podpise podpore za štiri zakone, pri čemer poudarjajo, da je treba za vsak zakon oddati ločen obrazec, kar v praksi predstavlja oddajo štirih obrazcev na volivca.

Podpise bodo zbirali do vključno 14. julija 2023, svojo podporo pa lahko občani izkažejo z izpolnitvijo in overitvijo štirih obrazcev na najbližji upravni enoti ali krajevnem uradu, nakar obrazce oddajo na tamkajšnji stojnici ali jih pošljejo po navadni pošti na naslov Pobuda otroci, p.p. 401, 8101 Novo mesto. Obrazce lahko z uporabo digitalnega podpisa oddajo tudi preko portala e-Uprava na tej povezavi.

Pobudniki zbiranja podpisov so župani enajstih občin – Novo mesto, Brežice, Škocjan, Semič, Metlika, Črnomelj, Ribnica, Trebnje, Šentjernej, Kočevje in Krško. Predlagajo spremembe štirih zakonov – zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, zakona o socialnovarstvenih prejemkih, zakona o urejanju trga dela in zakona o voznikih.

S spremembami prvega predlagajo, da bi se otroški dodatek v primerih, ko starši otroka po 15. letu ne vključijo v nadaljnje šolanje, zmanjšal za tretjino. S spremembami zakona o socialnovarstvenih prejemkih predlagajo, da se v primeru, da otrok ne obiskuje osnovne šole in da imajo starši zapadli dolg do javnih institucij, denarna socialna pomoč izplačuje v naravi.

S spremembami zakona o trgu dela želijo spodbuditi interes za vključevanje v delo tistih, ki imajo status brezposelne osebe. Hkrati predlagajo, da se javna dela na področju ranljivih skupin z dveh podaljša na štiri leta. S spremembami zakona o voznikih želijo določiti, da sta za pristop k opravljanju vozniškega izpita nujna devetletno obiskovanje osnovne šole in zaključen sedmi razred.

A. V.