Vse kaže, da bo v migrantskem centru Metlika 100 postelj – 3

Dne 2. 12. 2018 smo na portalu Moja Dolenjska objavili članek z naslovom http://moja-dolenjska.si/vse-kaze-da-bo-v-migrantskem-centru-metlika-100-postelj/ 

Včeraj smo nato skladno z določili Zakona o medijih in v zakonskem roku objavili Prikaz nasprotnih dejstev, kar smo prejeli od Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov – tukaj/ 

Danes pa skladno z zakonom objavljamo še odgovor uredništva.

Če ni dejstev se diskreditira, zavaja in dolgovezi

Danes objavljamo odgovor uredništva. Včeraj smo kot Prikaz nasprotnih dejstev objavili odgovor Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM). Objavo določa Zakon o medijih. Danes pa objavljamo odgovor na navedbe Mojce Špec Potočar, ki vodi ta urad.

Že naslov odgovora direktorice urade je zavajajoč, saj je iz naslova mogoče sklepati, da gre za odziv vlade, pa temu ni tako. Tako kot je zavajajoč naslov, takšna je tudi vsebina odgovora Špec Potočarjeve.

Špec Potočarjeva uvodoma veliko pozornosti namenja diskreditaciji avtorja in portala, nato pa pojasnjuje stvari, ki z vsebino članka, objavljenega 2. decembra 2018 na našem portalu, nimajo veliko skupnega.

Bistveno pa je, da pri tem ne zanika, da v Metliki potekajo priprave na postavitev registracijsko-sprejemnega centra za migrante. Ne zanika niti naših navedb, da vse kaže, da bo v tem centru 100 postelj.

Zavaja tudi, ko pravi, da naše uredništvo pri uradu navedb »nikoli ni niti poskušalo neposredno preveriti«.

Iz uredništva smo urad poslali 21 poizvedb.

Navedbe Špec Potočarjeve niso resnične. Sprva smo na splošen e-naslov in e-naslov Mojce Špec Potočarjeve poslali 4 vprašanja (od 9. maja do 8. avgusta). Nato so v uradu pridobili predstavnico za stike z javnostmi. Na e-naslov tiskovne predstavnice urada Anje Zupanc smo nadalje (9. avgusta do 27. septembra poslali 17 elektronskih sporočil. Iz print screena elektronske komunikacije (objavljamo ob koncu prispevka) pa je razvidno, da nam urad na naša vprašanja ni odgovarjal redno, kar trikrat smo morali poslati urgenco, pri čemer vsaj dvakrat tudi po tem nismo prejeli vsebinskih odgovorov. Glede na zakonodajo jih bi lahko prijavili na medijski inšpektorat in podatke iskali prek Informacijskega pooblaščenca.

Odgovori so bili tudi na splošno zelo dolgi, dolgovezni in pogosto brez vsebine glede na postavljena vprašanja. Podobno kot včerajšnji odziv.

Edini res vsebinski odgovor iz urada je bil, da se v Metliki pripravlja postavitev registracijsko-sprejemnega centra za ilegalne migrante, kar smo na našem portalu objavili prvi.

Ni verodostojnejšega vira od portala MJU – e-naročanje

V vseh prispevkih, ki so se na našem portalu nanašala na javna naročila urada, smo podatke pridobivali in preverjali prek portala e-naročanje. To je spletni informacijski portal ministrstva za javno upravo (MJU), na katerega naročniki iz javnega sektorja neposredno pošiljajo vsa obvestila in dokumentacijo, ki se nanaša na javno naročanje. Objava na tem portalu je za proračunske uporabnike obvezna, določa jo Zakon o javnem naročanju. S portalom upravlja Uradni list RS. Portal je bil ustanovljen z namenom transparentnega javnega naročanja.

Povezano s tem pri vsaki objavi spremljamo tudi javne objave urada, objavljene na njihovem portalu. Oba portala (e-naročanje) in javna naročila na UOIM sta povezana.

Zdaj pa nam Mojca Špec Potočar v odgovoru očita, da bi morali navedbe preverjati še pri njih. Bolj verodostojnih podatkov, kot so objavljena javna naročila, spremembe, pogodbe in podobno si, kot jih nudi portal e-naročanje, si ne bi mogli želeti. Teh stvari nam ni treba še dodatno preverjati.

Zapisnik s sestanka 13. novembra 2018

V prispevku z dne 2. decembra 2018 smo se sklicevali tudi na zapisnik urada o sestanku z dne 13. novembra 2018 ob 13. uri in napisanega 23. novembra 2018. Šlo je za srečanje med predstavniki Policije in urada. Na sestanku so bili navzoči mag. Tatjana Bobnar, v. d. generalnega direktorja Policije, Jože Senica, namestnik generalnega direktorja Policije, Janez Rupnik, direktor Urada informirane policije, in Marjan Štubljar iz sektorja mejne policije v okviru PU Novo mesto. Navzoč je bil še Bojan Bučin, vodja Urada za logistiko pri ministrstvu za notranje zadeve. Iz t. i. migrantskega urada so bili trije navzoči, poleg Špec Potočarjeve še Katarina Štrukelj, vodja sektorja za oskrbo v uradu, in Andrej Oček višji svetovalec iz sektorja za oskrbo migrantov v uradu. Pet jih je bilo iz Policije in notranjega ministrstva, trije iz urada.

Srečanje oziroma sestanek in vsebino zapisnika smo nato preverili pri Policiji. Policija tega ni zanikala. S Policije so nam poslali tudi daljše pojasnilo, ki smo ga tudi objavili v prispevku z naslovom Policija: Zapisnika, vsebine in priprav na migrantske centre ne zanikajo – tukaj Zdaj pa Mojca Špec Potočar v svojem odgovoru na prispevek z dne 2. decembra 2018 delno ponavlja že takratne navedbe Policije.

Na portalu Moja Dolenjska zelo odgovorno spremljamo dogajanja v povezavi z migranti in migrantskimi centri. Tudi zato, ker je migrantska pot speljana v Belo krajino, ki jo pokrivamo.

Vse podatke skrbno preverimo, pri vsakem prispevku objavimo vse povezave in tudi vse potrebne print screene javnih naročil, pogodb in ostalih uradnih dokumentov.

Migrantski urad ni zasebni urad Mojce Špec Potočar

Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov je proračunski porabnik. To pomeni, da porablja naš, davkoplačevalski denar. To ni zasebna ustanova Mojce Špec Potočar ali kogarkoli drugega. Denar za njihovo delovanje je zagotovljen v državnem proračunu, ki ga polnijo podjetja in državljani. Ustanovljeni so bili lani, kot samostojni proračunski porabniki delujejo od 1. januarja 2018. V letošnjem letu so porabili že 5,107.744,53 evra, kar dokazuje spletni portal Erar, s katerim upravlja Komisija za preprečevanje korupcije.

Odgovor Mojce Špec Potočar zato v uredništvu ocenjujemo kot zavajajoč in poln neresnic. Namen tega je samo eden: diskreditirati portal in zavajati javnost.

Ker ugotavljamo, da urad pospešeno nadaljuje z javnimi naročili, nas takšne stvari ne bodo ustavile in bomo o tem neodvisno od Mojce Špec Potočar ali kogarkoli drugega tudi nadaljevali. Javnost ima pravico biti obveščena. Na portalu pa delujemo skladno z vsemi novinarskimi standardi in novinarskim kodeksom.

V nadaljevanju objavljamo print screene poslane e-pošte na naslov UOIM, ki dokazujejo, da Mojca Špec Potočar ne govori resnice. Nato še enkrat objavljamo zapisnik z dne 13. 11. 2018. Mimogrede, tega zapisnika nismo objavili prvi.

Poslana elektronska sporočila na e-naslov Anje Zupanc, predstavnice za stike z javnostjo na uradu.
Poslana elektronska sporočila na splošni e-naslov ali na naslov Mojce Špec Potočar.

Objava zapisnika, katerega vsebino smo preverili na Policiji.

Uredništvo