Šmarješke Toplice: Občina denar za zdravnika in bolnike namenila za lastne pisarne – s pojasnilom zdravnice

Občinska stavba v Šmarjeti, kjer je sedež občine. (vir: Google Street)

Sredi oktobra smo objavili članek z naslovom Šmarješke Toplice: Občina denar za zdravnika in bolnike namenila za lastne pisarne. V njem smo povzeli vsebino obvestila, ki ga je družinska zdravnica Irena Vester napisala pacientom – tukaj/

Na to se je oglasila šmarješka županja Bernardka Krnc in poslala zahtevo za odgovor, ki smo ga objavili v skladu z zakonom o medijih (tukaj). V odgovoru je zapisala, da gre za napačne in neresnične navedbe, ki zahtevajo jasnejšo obrazložitev. To je začela s stavkom, da ji je koncesionarka (družinska zdravnica Irena Vester – op. av.) že avgusta dala jasno vedeti, da bo z njo »obračunala z aktivacijo pacientov in mediji, če občina ne bo pristala na spremembo koncesijske pogodbe …«

Očitkov je bilo še precej, zato smo družinsko zdravnico Ireno Vester vprašali, kako je s tem.

Vestrova nam je sporočila, da je trditev županje, da bo z njo ‘obračunala’, “res smešna”.

“Dejstvo je, da sem županji na sestanku 27. avgusta pojasnila, da v obstoječih prostorskih razmerah nisem več pripravljena delati in da zahtevam, da občina glede na njeno zakonsko obligacijo uredi prostore, ki bodo po kvadraturi ustrezali normativom in so primerljivi prostorom v sosednjih občinah. Prav tako sem želela, da se mi v primeru, če občina prostorov sama ne uredi, dovoli ureditev lastnih prostorov na drugi lokaciji v občini. Če do napredka pri zagotavljanju ustreznih prostorov ne bo prišlo, sem županji pojasnila, da nisem več pripravljena nositi odgovornosti za delo v neustreznih prostorih ter da bom obvestil svoje bolnike in medije, zakaj sem bila prisiljena oditi in prenehati z delom družinske zdravnice. Zvočni zapis omenjenega sestanka hranim in lahko dokažem, da nisem govorila o nikakršnem ‘obračunavanju’.”

O tem, kako je občina Šmarješke Toplice dejansko namensko porabila sredstva in ima županja o tem pozitivna mnenja inštitucij, pa Vestrova odgovarja, da je postalo jasno, ko je 5. novembra 2018 prejela dopis Računskega sodišča RS.

Županja Bernardka Krnc se namreč sklicuje na pozitivno mnenje računskega sodišča, to pa investicije v prostore za zdravstvo sploh ni preverjalo in mnenja o tem sploh ni podalo.

Nadalje Krnčeva navaja, da imajo prostori vsa potrebna dovoljenja, vendar pa zdravnica Irena Vester odgovarja, da teh kljub večkratnim prošnjam ni nikoli prejela.

Krnčeva je navajala še stvari okoli plačila najemnine za prostore za ambulanto. Irena Vester pa odgovarja: “Res sem zavrnila plačilo najemnine za dodatni prostor, vendar pa je bilo to v letu 2016! Takrat so mi ponudili popolnoma neobdelan prostor, brez okna, inštalacij in ogrevanja, v katerega popolno sanacijo naj bi vlagala sama, hkrati pa občini še plačevala najemnino. S tega razloga sem plačilo najemnine zavrnila. Ob prejemu aneksa o najemu dodatnega prostora v letu 2018, pa je moj odvetnik 22. januarja 2018 na občino naslovil dopis, v katerem je jasno zapisal, da želim prostor najeti kot pomožni prostor, ne pa za potrebe referenčne ambulante, kot je z aneksom o najemu kar samovoljno določila občina. Novega aneksa o najemu s popravljeno vsebino nisem prejela in tako omenjenega prostora nisem mogla prevzeti v najem. Nikoli nisem zahtevala oprostitve najemnine, tako kot je plačila oproščena lekarna, pač pa le korektno vrednotenje prostorov, ki so mi ponujeni v najem.”

Zdravnica Irena Vester nam je v podkrepitev navedb poslala več dokazov. Na podlagi navedenega in preučenega tako lahko zatrdimo, da Bernardka Krnc, aktualna županja Občina Šmarješke Toplice, ki to želi to spet postati, močno zavaja javnost.

J. M.