Žužemberk: Družba FS ima spet (začasno) licenco

(vir: MD)

V torek smo objavili prispevek, da so podjetju FS iz Žužemberka odvzeti koncesija in licence za prevoz potnikov in blaga. Odvetnik Borut Škerlj pa nas je obvestil, da je Upravno sodišče včeraj, 17. novembra, izdalo sklep o začasni odredbi (opr. št. I U 1534/2022-11) in zadržalo učinkovanje odločbe Gospodarske zbornice Slovenije (št. 566/18a/136718-EZ) z dne 8. avgusta 2022 o odvzemu licenc.

 

To pomeni, da ima prevoznik FS, d. o. o., vse licence, da te niso odvzete in da družba storitve prevoza potnikov in blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu po sklenjenih pogodbah izvaja še naprej.

Kazenska sodba, ki je vir problema, je predmet presoje na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Vrhovno sodišče je napovedalo, da bo o dveh vloženih zahtevah za varstvo zakonitosti odločilo v prvi polovici naslednjega leta.

S tem dopolnjujemo informacijo, objavljeno na povezavi – vir

M. D.