Združenje novinarjev in publicistov ob napovedani zamenjavi direktorice TV Slovenija

(vir: arhiv)

Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) pozdravlja pobudo za zamenjavo aktualne direktorice TV Slovenija Natalije Gorščak. V tem vidimo nujen korak za normalizacijo razmer v javnem RTV mediju.

V času direktorovanja Gorščakove je (na kar smo pogosto opozarjali tudi v ZNP) zlasti javna televizija pogosto spolzela v propagandni servis z odkritim preferiranjem ene politične opcije, zlasti stranke SD.

Njeno pristransko vodenje je negativno vplivalo na ugled RTVS kot politično nepristranskega javnega medija, ga kompromitiralo in posledično povzročilo izgubo zaupanja gledalcev, ki sicer RTV servis plačujejo zato, da deluje profesionalno in nepristransko.

Zloraba TV Slovenija, kot smo ji bili priča, je v popolnem neskladju z osnovno usmeritvijo javnega medija, ki naj bi bil pluralen, nazorsko uravnotežen in politično nepristranski.

Odgovornost, da je TV Slovenija toliko časa delovala proti interesu ene politične opcije in proti interesu širše javnosti, v veliki meri nosi tudi predsednik programskega sveta RTVS Ciril Baškovič, nekdanji vidni sodelavec nedemokratičnega režima in bivši član Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije iz časov, ko so bili novinarji zgolj družbenopolitični delavci.

V ZNP upravičeno pričakujemo, da bo generalni direktor RTVS skupaj s programskim svetom RTVS za direktorja TV Slovenija imenoval osebo, ki bo javni servis vodila profesionalno in politično nepristransko, ki bo imela več znanja in smisla za programsko vodenje ter bo posledično povrnila zaupanje v javni medij, ki je bil v preteklih mesecih tako grobo spolitiziran in kompromitiran.

Upravni odbor ZNP (31. julija 2021)

Več o nameravani zamenjavi smo poročali: tukaj in TVS v povprečju gleda le še nekaj več kot 56 tisoč ljudi!