Zaprtje Glavnega trga: ogroženih 200 delovnih mest, središče bo postalo mesto duhov

Nič več ne bo, kot je bilo. Novo mesto, Glavni trg, poln življenja. (foto: kraji.eu)

Doslej smo pogosto slišali, da je projekt za prenovo novomeškega mestnega središča izbrala – arhitekturna komisija, “saj je bil vendar javni anonimni arhitekturni natečaj, prek ZAPS-a”. Pri izbiri projektov pa je bilo slišati: “Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je izbrala” ta in ta projekt. Slišati je bilo zelo učeno, predvsem pa “neodvisno”, “strokovno” in sploh in oh.

Komu se lahko zahvalimo?

Pri iskanju odgovorov na prenovo novomeškega jedra smo nehote razkrili, kako potekajo tudi ti izbori. Ocenjevalno komisijo za izbiro najboljšega projekta za prenovo novomeškega jedra je vodil Tomaž Slak, Novomeščan, zaposlen na Fakulteti za arhitekturo. Namestnik predsednika je bil Janez Koželj, ljubljanski dvorni arhitekt in prav tako zaposlen na Fakulteti za arhitekturo. Člani pa: Gregor Macedoni, novomeški župan, Izidor Jerala, podsekretar za prostorsko načrtovanje, zaposlen v novomeški občinski upravi, in Marjan Zupanc, samostojni zaposleni v kulturi, arhitekt. Izvedenec je bil Tomaž Golob (Društvo Novo mesto) in poročevalec Iztok Kovačič, zaposlen v oddelku za prostor novomeške mestne občine. To so torej imena, ki si jih velja zapomniti.

Mesto bodo spremenili v mesto duhov

Izbira projekta, s katerim so močno zapečatili usodo Novomeščanov in mesta samega, je bila torej v domeni peščice izbrancev, ki se skrivajo za domnevno mogočno ZAPS (kratica za Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije). Tudi izbrani projekt je bil v domeni ljubljanske arhitekturne hiše (Novo mesto jim je samo letos nakazalo 159 tisoč evrov), močno blizu Magistratu in ljubljanskemu dvornem arhitektu Koželju, ki je tudi le korak stran od novomeškega predsednika natečajne komisije. Temu primerna je tudi izbira načrtovanega projekta, po katerem bodo delali in s katerim bodo mestno središče zaprli ter spremenili v mesto duhov.

Novo mesto ni Ljubljana

Tudi načrti so precej podobni ljubljanski rešitvi zaprtega mestnega središča. Vse zapreti, narediti trge, kjer naj bi ljudje posedali in se sprehajali. Vendar Novo mesto ni Ljubljana. V Ljubljani je zaprtih nekaj ulic v ožjem starem jedru, okoli in okoli pa je kopica parkirnih hiš, s številnimi parkirnimi mesti. Resda plačljivih in z zelo zasoljenimi cenami, vendar možnosti za parkiranje ob ljubljanski tržnici, na primer, je veliko. Kaj pa v Novem mestu? Parkirali bomo lahko samo na obeh straneh vhoda, po novem in zelo učeno – vrat: pri Kandijskem mestu oziroma na neurejenem makadamskem parkirišču nasproti Finančne uprave RS (Furs) in v garažni hiši pod Novim trgom. Na obeh vhodih torej. Precej stran od središča. S tem, da vhod iz Žabje vasi na Kandijski most sploh ne bo več možen. Hkrati tudi nič ne kaže, da bi bilo urejeno tudi križišče pred Kandijskim mostom, da bi iz tiste strani sploh lahko zavili na to parkirišče nasproti stavbe Furs. Obljubljali so sicer krožišče, vendar pa o tem zdaj nihče več nič ne govori.

Pozabili tudi na garažno hišo

Če je bilo včasih slišati, da bo pod novomeško tržnico garažna hiša, zdaj o tem ni ne duha ne sluha. Kako bi bila, saj bo mesto očitno samo za granitne kocke in njihovo položitev potrebovalo skoraj 20 milijonov evrov. Zdaj se izvaja le približno tretjina projekta, kar bo stalo okrog 6 milijonov evrov.

O tem smo pisali včeraj. 20-milijonov-evrov-za-granitne-kocke

Očitno pa je, da gre tudi tu po sistemu t. i. zlatega tira, ki ga nameravajo zdaj graditi na Primorskem. Okuženost se, kot je videti, hitro širi.

Ponujajo jim drobtinice, pa še te so v zraku

Zaprtje mestnega središča sicer že zdaj ogroža vsaj 200 delovnih mest. Podjetniki in ostali pravni subjekti, ki imajo svoje sedeže na tem območju, se zato že dolgo opravičeno sprašujejo, kako bodo sploh preživeli. Županstvo pa jim zdaj sporoča, da je v teku priprava na razpis za subvencije pri najemninah. Kot bi jih nekaj deset evrov mesečno lahko rešilo. Nasploh pa, za to, kar nameravajo narediti, v županstvu vedo že od leta 2015, pa šele zdaj sporočajo, da so v teku priprave na razpis. In, v teku so tudi priprave na razpis za obnovo fasad v strogem mestnem jedru. Vse po sistemu: pošminkajmo in lepo se imejmo. Kar naj bi bilo tudi sicer, kot navajajo viri, tudi delovno vodilo zdajšnjega novomeškega župana.

Macedoni se je srečanju s trgovci in podjetniki izognil

Prejšnji četrtek je na rotovžu potekalo srečanje trgovcev, podjetnikov in ostalih pravnih subjektov. Organiziralo ga je zavod Grem v mesto. Pričakovali so pogovor z županom, vendar ga na srečanje ni bilo. Namesto njega jih je sprejel Tomaž Slak. Podjetniki pa se sprašujejo, kdo jih bo sploh še našel. Ustreznih odgovorov seveda nimajo. Kdo od nas jih bo našel? Odgovor na to lahko poišče vsak pri sebi. Kdo bo parkiral v Kandiji in se peš odpravil na drugo stran Glavnega trga ali Rozmanove? Če bo pripeljal iz Žabje vasi, na primer, bo moral narediti še veeelik krog, da bo sploh lahko parkiral nasproti Fursa. V tem času pa bi bil že trikrat v Qulandiji, na obrobju mesta, na primer. Morda se to naredi enkrat, dvakrat, potem pa se navade spremenijo. Ob takšnem križišču, kot je sicer že zdaj na Kandijski, pred kandijskim mostom, pa se že zdaj temu območju velja izogniti v velikem loku. Kako bo šele po novem?

Pomembnejše so očitno – pozlačene granitne kocke

Novomeško središče se torej počasi spreminja v mesto duhov. Saj tudi v ljubljanskem središču ni bistveno drugače, vendar ta glas do Novega mesta ne pride v tolikšni meri. Lokali v ljubljanskem starem jedru se praznijo, selijo se na obrobje. Ampak, novomeški arhitekturni natečaj “je uspel” in prenova z granitnimi kockami je v teku. Da bodo te kocke za nekatere precej pozlačene, pa je tudi že jasno.

………………………………………………………………

Prikaz nasprotnih dejstev:

Začasno zaprtje Glavnega trga za temeljito prenovo in nov zagon dejavnosti v središču Novega mesta

Popravek opisa pod fotografijo z navedbo »Nič več ne bo, kot je bilo. Novo mesto, Glavni trg, poln avtomobilov. (foto: kraji.eu)«

V članku z naslovom »Zaprtje Glavnega trga: ogroženih 200 delovnih mest, središče bo postalo mesto duhov«, objavljenim na moja-dolenjska.si, so podane sporne in zavajajoče ter nepreverjene trditve.

Mestna občina Novo mesto je k projektu prenove pristopila odgovorno in strokovno ter se zato tudi odločila za dvostopenjski arhitekturni natečaj, ki ga je zanjo izvedla strokovno najustreznejša organizacija, Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), ki je v Sloveniji referenčna organizacija za izvedbo arhitekturnih natečajev po transparentnem postopku, čez katerega gredo marsikatere investicije v slovenskih občinah.

Izbor zmagovalne rešitve v okviru dvostopenjskega natečaja se izvede tako, da se sestavi mešana komisija s strani investitorja in ZAPS (po potrebi se vključi dodatne izvedence) in objavi poziv za predložitev rešitev na prvi stopnji. Zainteresirani prijavitelji anonimno pošljejo projektne rešitve, komisija jih strokovno oceni in pet najbolje ocenjenih povabi na drugo stopnjo, na kateri s komentarji komisije in dodatnimi usmeritvami anonimni prijavitelji projekte natančneje razdelajo. Po dopolnitvi rešitev komisija strokovno oceni končne rešitve in izvede izbiro, obvesti prijavitelje in izvede predstavitveni dogodek za javnost.

Komisijo so sestavljali raznoliki predstavniki stroke in investitorja, ki so rešitve ocenjevali iz različnih zornih kotov: ustreznosti in celovitosti rešitve, izvedljivosti, razvojnega potenciala in odgovora na potrebe prostora po posameznih elementih prenove. Namigovanja avtorja članka o nedokazanih povezavah med posameznimi člani komisije in avtorji zmagovalne rešitve so neresnična in do imenovanih oseb žaljiva. Prav tako je nezadostno pojasnjeno, da je višina nakazila podjetju ATELIERarhitekti vezana na izvedena dela podjetja, ki je kot avtor zmagovalne rešitve po razpisnem postopku dobilo tudi nalogo izvedbe projektiranja projekta, ki so jo izvedli po zaključenem arhitekturnem natečaju. Mestna občina Novo mesto v okviru izvedbe prenove z omenjenim podjetjem ves čas sodeluje na izvedbeni ravni, saj je podjetje ATELIERarhitekti, kot omenjeno, projektant projekta in je iz tega naslova pri izvedbi prevzelo tudi ustrezno zakonsko odgovornost.

Zapis subjektivne sodbe avtorja, ki neutemeljeno napoveduje prihodnost mestnega središča Novega mesta, enostransko predstavlja strahove nekaterih, s prenovo začasno prizadetih posameznikov in organizacij. Občina je prepričana, da bo tako sama, kot s pomočjo podjetnikov, nevladnih organizacij in ostalih, na razvoj pripravljenih občanov, med prenovo, še bolj pa po njej dosegla razcvet pomembnega dela občine v dogodkovnem, doživljajskem, ponudbenem in turističnem smislu. Za to si bomo v prihajajočih mesecih po najboljših močeh morali prizadevati vsi.

Izbrana rešitev prenove se ne zgleduje po prestolnici, kot navaja avtor, ampak poleg prepotrebne zamenjave dotrajane infrastrukture pod tlakom prinaša funkcionalno rešitev največjega srednjeveškega trga na Slovenskem v uporabnem smislu in v oziru prihodnjega razvoja. V skladu s smernicami urbanega razvoja številnih podobnih evropskih mest je šel predhodni konsenz Novomeščanov v smeri zapore mestnega jedra oziroma umiritve prometa in vzpostavitve površin, kjer imajo pešci in kolesarji prednost pred motornim prometom. Izbrana rešitev ta konsenz zasleduje in bo pomenila dobro osnovo za razvoj dogodkov, poslovne priložnosti in turistično privlačnost kraja. Skupaj s številnimi drugimi ukrepi na področju optimizacije različnih sistemov, diverzifikacije dostopnih alternativnih načinov mobilnosti, prizadevanji za zvišanje stanovanjskega fonda in zasedenosti stanovanj v mestnem jedru Mestna občina Novo mesto verjame, da bomo v srednjeročnem obdobju doživeli razcvet Novega mesta.

Avtor javnosti ni korektno predstavil informacij o razrešitvi problematike mobilnosti v širšem smislu. Pri zasledovanju konsenza o umirjanju prometa v mestnem jedru si občina prizadeva izvesti številne prilagoditve in nadgradnje obstoječega sistema mobilnosti. Na območju celotne občine je optimizirala javni potniški promet, prometne poti (postopek za izvedbo krožišča pri kandijskem parkirišču poteka in je v pristojnosti odgovornih državnih uradov), uvaja sistem za izposojo koles, ureja sistem parkiranja in ureja obstoječe oz. dodaja nove površine za javno parkiranje, ki nadomeščajo ukinjene (napačna je navedba zgolj dveh lokacij možnega parkiranja; poleg kandijskega parkirišča in garažne hiše na Novem trgu je možno parkirati tudi bližje Glavnemu trgu: Prešernovem in Florijanovem trgu, Kapiteljski ulici (pod kapitljem in pri škofiji), Jenkovi, Dilančevi, Muzejski in Trdinovi ulici (po zaključeni razširitvi parkirišča). Tečejo tudi postopki za pridobitev idejne rešitve za morebitno investicijo v parkirno hišo na Prešernovem trgu. Navedbo o parkirni hiši pod tržnico pa je avtor objavil ne da bi preveril dejstva, saj načrtov za tovrstno investicijo ni. Poleg navedenega skuša občina z ozaveščanjem javnosti vplivati na spremembe mobilnostnih navad Novomeščanov, ki so do sedaj uporabljali lastna vozila za vsakodnevna opravila.

Mestna občina Novo mesto ima kot uradna inštitucija edina odgovornost za izvedbo razvojnih javnih investicij na svojem območju, kar izvaja po vnaprej potrjenih načrtih dela, razvidnih iz vsakoletnega proračuna. V postopke, ki jih v zvezi s tem vodi, vključuje različne predstavnike zainteresiranih javnosti in podaja informacije na najrazličnejše načine. Navedba, da se je župan izognil srečanju s podjetniki mestnega jedra (ki ga je organizirala občina in ne zavod Grem v mesto, kot je navedeno) je zavajajoča, saj udeležba župana ni bila predvidena, ker je bilo srečanje namenjeno podajanju informacij s strani neposredno odgovornih za izvedbeni del investicije, ki so na licu mesta lahko podajali odgovore na zastavljena vprašanja sodelavcem iz občine in predstavnikom izvajalcev gradbenih del. Župan se je s predstavniki podjetnikov sestal pred omenjenim srečanjem ter je z njimi na različne načine komuniciral večkrat v zadnjih treh letih.

V procesu priprave in izvedbe projekta je Mestna občina Novo mesto sprejela vse smotrne predloge zainteresiranih predstavnikov s ciljem, da čim bolj ublaži učinke obdobja prenove, zaveda pa se, da je prenova, ki si jo želi večina občanov, drastičen poseg v vsakdan posameznika iz različnih razlogov. Zato je zagotovila ugodnosti pri parkiranju, pripravila priložnosti za sofinanciranje dejavnosti novih ponudnikov v mestnem jedru ter sofinanciranje prenove pročelij, za kar se lahko odločijo lastniki nepremičnin na Glavnem trgu.

Novomeško središče se torej ne spreminja v mesto duhov, saj se uporabniki mestnega središča prilagajajo izvedbeno izjemno zahtevnemu projektu. Občina je že in bo tudi v bodoče informirala o poteku aktivnosti ter upoštevala vse smotrne predloge, ki so v skupno javno korist. Po zaključenem projektu bo trg zaživel v novi luči, z novimi vsebinami, tlakovan pa bo z granitnimi kockami, ki ne bodo pozlačene, kot napačno navaja avtor članka.

Odnosi z javnostmi

Mestna občina Novo mesto