Vlada namerava prepovedati ogrevanje na plin in olje

Fotografija je simbolična (vir: arhiv)

Vladajoča koalicija (Svoboda, SD in Levica) je potrdila predlog novega energetskega zakona, s katerim načrtujejo korenite spremembe na področju ogrevanja in oskrbe z zemeljskim plinom.

Vlada namerava prepovedati ogrevanje na plin in olje, v strnjenih naseljih bo prepovedana vgradnja kurilnih naprav na trdna in tekoča goriva.

Med drugim predlaga prepoved projektiranja in vgradnje kotlovnic na zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin. Slednje bo dovoljeno le takrat, ko ni druge tehnične možnosti, bo pa treba to podrobno dokazovati.

Po predlogu zakona bo prepoved veljala za vse stanovanjske stavbe, za katere bo vloga za izdajo gradbenega dovoljenja vložena po 1. juliju 2024. V strnjenih naseljih bosta sočasno prepovedana tudi projektiranje in vgradnja kurilnih naprav na trdna in tekoča goriva v enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavbah ter v posameznih delih večstanovanjskih stavb, razen v primerih, ko ne gre za osnovno ogrevanje. Ali tako, kot so to zapisali v Dnevniku: “Okrasni kamini bodo še dovoljeni.” Ostalo pa ne.

Vlada je zakon (gradivo ima 180 strani) poslala v državni zbor, sprejemanje bo po rednem postopku, kar pomeni, da bo trajalo dlje časa. Pravnik dr. Rajko Pirnat pa je za Dnevnik povedal, da je prepričan, da so ključne zamišljene rešitve v neskladju z ustavo.

Kot razlog za sprejem zakona v vladajoči koaliciji navajajo cilj čim prejšnjega in čim bolj učinkovitega razogljičenja. V Dnevniku pa so zapisali, da bodo stroški, ki jih bo za seboj potegnil zakon, enormni.

V katero smer gre to, če za ogrevanje ni plina niti olja niti trdih goriv? Drage toplotne črpalke za ogrevanje in elektrika.

V prihodnjih tednih in mesecih nas torej čakajo večji pretresi in razprave o novem energetskem zakonu. Vse to bomo natančno spremljali in o tem tudi poročali.

O spremembah pri plačevanju električne energije pa lahko več preberete na povezavi: “Pripravlja se največji rop v zgodovini samostojne države” 

M. D.