Trebnje: Lani montažno, letos trajno krožišče

Montažno krožišče Trebnje

V Trebnjem so lani postavili montažno krožišče pri Kmetijski zadrugi, letos bodo vzpostavili trajnega. Stroški montažnega krožišča so bili okoli 15 tisoč evrov, dela je izvajala domača Komunala, stroški trajnega pa bodo 336.200 evrov.

Občino smo vprašali, kakšni so bili stroški postavitve tega, kakšna dovoljenja so potrebovali in kdaj bodo krožišče uredili tako, da bo trajno. Franci Starbek, vodja oddelka za okolje in prostor, nam je sporočil, da so bili stroški postavitve montažnega krožišča naslednji:

  • Vsa prometna oprema (znaki, bariere, sredinski otok in podobno)      11.211,60 evra
  • Ocena vseh del (postavitev, talna signalizacija in podobno)  okoli        4.000,00 evra

Skupni stroški za postavitev krožišča so bili okoli 15.000 evrov.

Dela je izvajala Komunala Trebnje prek pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest.

Starbek je še pojasnil, da za postavitev krožišča niso potrebovali nobenega dovoljenja, saj gre samo za spremembo prometnega režima, brez gradbenih del, ki pa je v domeni upravljalca ceste. Nadalje je pojasnil, da je projektna in investicijska dokumentacija za končno, to je trajno ureditev krožišča že pridobljena, sredstva pa so planirana v proračunu za leto 2018.

V letošnjem proračunu je v Načrtu razvojnih programov za trajno krožišče rezerviranih 336.200 evrov.

Pri porabi sredstev so bili v Trebnjem zelo racionalni.

Montažno krožišče v Novem mestu. Foto: MD, 30. 11. 2017.

Za primerjavo: Montažno krožišče v Novem mestu, med Kandijsko in Jakčevo cesto, kjer je dela izvajal CGP, je bilo ocenjeno na 140.000 evrov, o čemer smo poročali tukaj: novo-mesto-obeta-se-novo-krozisce-ob-kandijski-cesti/

C. R.