RIC Novo mesto: Kaj se dogaja okrog imenovanja novega direktorja

Vir: ric-nm.si

RIC Novo mesto je že od 1. aprila 2016 brez direktorja s polnimi pooblastili in kaže, da bo tako še vsaj eno leto. Očitno vse dotlej, dokler ne bo doseženo, da bo mesto direktorja s polnimi pooblastili zasedla točno določena oseba – sociologinja brez ustreznih vodstvenih izkušenj.

Po podatkih iz zanesljivih virov je svet zavoda, ki je v lasti Mestne občine Novo mesto, spet imenoval začasnega direktorja. Spet za čas enega leta, vendar tokrat to ni več Marjeta Gašperšič. Za vršilca dolžnosti direktorja so tokrat po naših podatkih imenovali Gregorja Sepaharja, zaposlenega v RIC.

Brez direktorja s polnimi pooblastili že od 1. aprila 2016

Marjeta Gašperšič je Razvojno informacijski center (RIC) Novo mesto vodila od oktobra 2007. Nato je 1. aprila 2016 domnevno “iz osebnih razlogov” odstopila z mesta direktorice zavoda. Svet je nato objavil razpis, prijavila sta se dva, izbrali so enega, ki pa mu resorna ministrica Maja Makovec Brenčič ni dala pozitivnega mnenja. Domnevno zaradi neizpolnjevanja izobrazbenih pogojev. Gašperšičevi so nato podaljšali mandat, kot vršilka dolžnosti direktorice naj bi to opravljala eno leto, to je do 30. septembra 2017.

Res pripravljeno za kolegico županove žene?

Svet je nato 1. junija 2017 v Uradnem listu RS objavil novi razpis. Po podatkih naših virov se je na razpis prijavilo več kandidatov. Svet naj bi zdaj izbral enega, ki pa naj ne bi bil po volji tistih, ki formalno in neformalno soodločajo pri tem. Vladajoči politiki torej, na vseh ravneh. Nekateri naj bi se namreč zelo trudili, da bi na mesto direktorice imenovali prijavljeno sociologinjo, ki pa je brez ustreznih vodstvenih izkušenj in zato tudi ni prejela podpore sveta zavoda. Naši viri navajajo, da naj bi šlo za prijateljico žene novomeškega župana. Na razpis se je prijavil tudi Gregor Sepahar, ki naj bi izpolnjeval vse razpisne pogoje. Svet zavoda ga je nato imenoval za vršilca dolžnosti direktorja RIC-a. Za eno leto. To pomeni od 1. oktobra 2017 do 1. oktobra 2018. Domnevno zato, da se v tem času pripravi teren za imenovanje kolegice županove žene, ki očitno še nima zadostne podpore.

Vodenje RIC-a ni šala

Vodenje RIC-a je zelo pomembna stvar in ni šala. RIC se sooča z več tožbami, gre za gospodarske spore v skupnem znesku 220.111,31 evra, k temu je treba prišteti še zamudne obresti in ostale stroške. Toži jih podjetje EKOS Novo mesto, tožbe se nanašajo na nerazrešene odnose iz najemnega razmerja za prostore na Ljubljanski cesti 28 v Novem mestu, kjer so bili najemniki prostorov pred selitvijo na Topliško (pred letom 2012). Podjetje je bilo v lasti Marjana Bradača. Eno izmed tožb so v letu 2016 že pravnomočno izgubili. Šlo je za izterjavo 181.312,39 evra, kar je nato z vsemi pripadki (sodnimi stroški in obrestmi) plačala mestna občina. RIC namreč ne plačuje nič od tega. Plačuje občina, zato je z vidika novomeškega občinskega proračuna in občanov zelo pomembno, kaj se dogaja na tem področju.

Tožba za razveljavitev pogodbe

Nadalje smo že poročali, da RIC od 23. januarja 2012 deluje v prostorih na Topliški cesti v Novem mestu. Pogodbo z novomeškim zasebnim podjetjem Protekt Dolenjska v lasti Matije Bradača za skrajno negospodaren najem, po katerem je mesečna najemnina že okoli 33 tisoč evrov (letno okoli 400 tisoč evrov), je 28. aprila 2011 odobril takratni župan Alojzij Muhič. Poleg tega mestna občina plačuje še vse ostale obratovalne stroške za prostore, v katerih deluje okrog 25 zaposlenih. Ko je leta 2014 v javnosti močno zavrelo in se je izvedelo za to, je občina še v Muhičevem času sprožila tožbo za izpodbijanje veljavnosti pogodbe. Stvari so še vedno na novomeškem okrožnem sodišču in prav nič ne kaže, da bi bila kmalu na vidiku vsaj prvostopenjska sodba.

Prav nič se ne premika tudi na ostalih področjih

Stvari ostajajo tudi sicer precej nedorečene, spremembe pogodbe med občino in RIC, po kateri bi slednji poravnavali svoje stroške, prav tako ni na vidiku. Poročali smo že tudi, da bo ob tolikšnem znesku najemnine občina zasebnemu podjetju v 20 letih plačala vsaj 7,920.000 evrov najemnine. Za to bi zgradila vsaj 20 poslovnih stavb. Za vsakega zaposlenega v RIC po eno.

Več o tem: ric-novo-mesto-najemna-pogodba/ in: tudi-ric-novo-mesto-placuje-se-ukvarja-s-tozbami/

Po zadnjih podatkiih je Mestna občina Novo mesto podjetju Protekt Dolenjska doslej nakazala že 2,569.543,25 evra. Samo maja 2017 je bilo nakazil za 171.546,02 evra.

Plačila so razvidna tukaj: Nakazila podjetju Protekt Dolenjska

Hkrati poznavalci opozarjajo, da se v RIC-u zelo pozna neurejenost na področju vodenja – v. d.-jevstvo – premalo naj bi bilo pridobljenih prihodkov od storitev na trgu in preveč odvisnosti od plačil iz različnih državnih virov, veliko naj bi bilo tudi sklenjenih različnih pogodb z zunanjimi izvajalci. Opozarjajo tudi na kolizijo interesov, ki se pojavlja v posameznih primerih. Stvari za reševanje je torej več kot preveč.

Zato je nerazumljivo, da vsaj novomeški občini ni v interesu, da se vodenje ustanove, kot je RIC, za katero gre ogromno občinskega denarja, ne uredi tako, kot bi to moralo biti urejeno po vseh standardih dobrega gospodarja.

Kljub temu, da po zakonskih določilih nismo dolžni objaviti vsebinsko neutemeljenega popravka, objavljamo besedilo, ki ga je poslala občina Novo mesto.

Mestna občina Novo mesto si prizadeva za ureditev situacije na področju vodenja v RIC Novo mesto

V prispevku RIC Novo mesto: Kaj se dogaja okrog imenovanja novega direktorja so zapisane neresnične trditve glede ravnanja vodstva Mestne občine Novo mesto v povezavi z imenovanjem direktorja RIC Novo mesto. Ne drži, da je v postopku prišlo do izvajanja političnih pritiskov.

Stališče o kandidatih oblikoval Občinski svet in ne župan

Stališča o kandidatih za direktorja v nobeni fazi postopka ni oblikoval župan, temveč se je na podlagi argumentov in predhodne predstavitve vseh kandidatov javno in enotno oblikovalo naprej na občinski Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, nato ga je soglasno potrdil Občinski svet.

Če je bil kateri od dveh predstavnikov občine v Svetu zavoda pri glasovanju pod pritiskom kogarkoli zaradi upoštevanja sklepa, ki ga je glede kandidatov sprejel Občinski svet, je to nedopustno, nikakor pa teh pritiskov ni izvajal župan. Še več. Po neuspešnem razpisu je Svet in vodstvo RIC Novo mesto pozval, da se zaradi ureditve stanja na področju vodenja takoj izvede nov razpis in se ne čaka na potek mandata vršilca dolžnosti.

Odnosi z javnostmi

Mestna občina Novo mesto