Pokolpje: Realizacija programa zelo slaba, denar za ceste in železnice so “lani vrgli ven”

Kateri od županov ali županj pravi, da na njihovem območju ni ustreznega kadra, v občini pa je skoraj 900 uradno brezposelnih oseb?

Občine, ki so vključene v Program Pokolpje (RIC Črnomelj)

Iz zapisnika 11. redne seje Sveta Območnega razvojnega partnerstva Pokolpje, ki je 14. septembra 2017 potekal v Kulturnem centru v Semiču, je razvidno, da je enoletno predsedovanje svetu prevzela Polona Kambič, županja občine Semič. Pred tem je bil predsednik sveta dr. Vladimir Prebilič, župan občine Kočevje. Kot kaže, se župani sedmih občin v Pokolpju menjajo na leto dni.

Na seji so obravnavali tudi peto letno poročilo o izvajanju programa Pokolpje, s poudarkom na letu 2016. Iz pregleda je razvidno, da na našem območju delujeta dva podjetniška inkubatorja (PIK in Kostel), potekale pa so tudi aktivnost za vzpostavitev tretjega na območju Bele krajine. Davčno olajšavo za zaposlovanje je koristilo 19 zavezancev, od tega so imeli 84 tisoč evrov davčnih koristih, za investicije je bilo namenjenih 401 tisoč evrov. V letu 2015 ni bilo razpisov za razvoj podeželja, potekale so zgolj kontrole. Hkrati so v tem obdobju potekale pripravljalne aktivnosti za 3. in 3.a razvojno os, dela na partizanski magistrali, na železniški infrastrukturi pa se ni izvajalo nič. Ugotovitve so, da je celotna realizacija programa Pokolpje zaradi slabega izvajanja ukrepa zelo slaba.

Za območje Pokolpja je zapisano, da je brezposelnost naraščala do leta 2013, po tem obdobju pa se brezposelnost zmanjšuje. Prek programa Pokolpje je bilo realiziranih 249 zaposlitev, poleg tega so nekatera podjetja zaposlila več kot so obljubila. Na portalu Moja Dolenjska pa smo že ugotovili, da so podjetja v zameno za nepovratna sredstva iz programa Pokolpje obljubila 500 delovnih mest (za-prejetih-87-milijona evrov). Kakorkoli, na septembrski seji so zdaj v razpravi ugotavljali, da so mnogi obdržali delovna mesta, ki jih sicer, brez razpisov ne bi bilo, da pa se učinek razpisov, zaradi triletnega obdobja zaposlovanja po razpisu, kaže šele zdaj in da se je v Črnomlju zgodil “Danfoss” po začetku izvajanja programa Pokolpje.

Nadalje so kontrole pokazale, da s kvaliteto delovnih mest ne moremo biti zadovoljni, da se v veliki meri zaposluje tuja delovna sila. Program Pokolpje pa bo zaključen šele, ko bo celotno območje imelo stopnjo brezposelnosti pod 17 odstotki, vendar ne pred letom 2020.

Črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič je pri tem “opozorila, da velik del nezaposlene populacije pri nas predstavljajo Romi, ki so praktično nezaposljivi. Ustreznega kadra na območju ni. Takšne informacije dobivamo od uspešnih podjetnikov. Struktura brezposelnih je v Pokolpju specifična”.

Zapisnik je na voljo tukaj: Zapisnik-11.-redne-seje-ORP.pdf

Nekaj gre močno narobe

Na območju črnomaljskega centra za socialno delo, ki pokriva občini Črnomelj in Semič, živi skupno 780 Romov, kakor so to objavili v Inštitutu RS za socialno varstvo. Članek o tem smo objavili pred dnevi, tukaj: najvec-romov

Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje pa je bilo v občinah, ki spadajo v Pokolpje, konec septembra 2017 naslednje število brezposelnih:

  • Črnomelj         865               (421 moških in 444 žensk)
  • Kočevje         1268               (576 moških in 692 žensk)
  • Kostel               28               (9 moških in 19 žensk)
  • Loški Potok       72               (53 moških in 29 žensk)
  • Metlika           467               (243 moških in 224 žensk)
  • Osilnica            16               (5 moških in 11 žensk)
  • Semič            206                (98 moških in 108 žensk)

Podatki o nezaposlenosti so dostopni tukaj: trg_dela_v_stevilkah/Občine

V prej navedenem skupnem številu Romov so upoštevani vsi: otroci, dela zmožni, zaposleni, nezaposleni in starejši, tudi upokojeni Romi. V občinah Črnomelj in Semič jih je skupno 780. Hkrati pa je v obeh občinah 1171 brezposelnih. Število uradno brezposelnih v obeh občinah torej močno presega število vseh Romov in navajanja črnomaljske županje postavlja v dokaj čudno luč.

Območno razvojno partnerstvo Pokolpje sestavlja sedem občin v Beli krajini in na Kočevskem. To so: Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika.

Po prvotnem programu, sprejetem v letu 2011, je bilo za Pokolpje namenjenih 287.887.024 evrov, od tega kar 254.102.024 evrov za Ukrep 6: Prometna infrastruktura v Pokolpju.

Zdajšnja vlada je nato junija 2016 spremenila program in ga podaljšala do leta 2020. Iz programa pa so izpadla sredstva za ureditev prometne infrastrukture. Od prvotnega skupnega zneska 287.887.024 evrov za Pokolpje je ostalo zgolj še 43.750.000 evrov ali 15,2 % vseh prvotno načrtovanih sredstev. Od tega največ za mikrokredite, subvencije za spodbujanje investicij in ugodne razvojne kredite za investicije.

Zakaj so na to pristali v svetu za Pokolpje in zakaj niso na to javno opozorili, ostaja neznanka.

Spremenjen program za Pokolpje je dostopen tukaj: Spremenjen_program_Pokolpja_2011-2020.pdf

Na spletni strani občine Semič je dostopen tudi prvotni program za Pokolpje: semic.si