Novo mesto: V ponedeljek se začne rušenje objektov na začetku Šentjernejske ceste

Začenja se rušenje objektov ob Šentjernejski cesti 2 in 4.

Od ponedeljka do četrtka, od 10. do 13. junija 2019, bo potekalo rušenje in odstranitev objektov ob križišču v Žabji vasi. Porušili bodo objekte na naslovu Šentjernejska cesta 2 in 4.

V tem času bo za promet popolnoma zaprta ulica Pot na Gorjance, in sicer od njenega priključka na Knafelčevo ulico do hišne številke Pot na Gorjance 2 (na drugi strani objektov). Promet v križišču naj ne bi bil moten.

Rušitve in odstranitve objektov bo izvedla Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), gre pa za priprave na rekonstrukcijo križišča v Žabji vasi.

Trenutno je rekonstrukcija Šentjernejske ceste sicer predvidena po izgradnji odseka tretje razvojne osi med Mačkovcem in Revozom.

Za to pa smo pred tednom dni poročali, da je DARS, ki je investitor, trenutno šele v pridobivanju okoljevarstvenega soglasja. Temu bo sledilo gradbeno dovoljenje, do začetka izgradnje 5,01-kilometrskega odseka od avtoceste vzhod do Osredka s priključkom do Revoza pa bo trajalo vsaj 50 mesecev, to je več kot 4 leta. O tem smo več poročali tukaj in tukaj.

V sklopu tega bodo urejali tudi dela na Šentjernejski cesti. V ta namen so pred dobrim letom dni, spomladi 2018, odkupili objekte na Šentjernejski cesti 2 in 4. Ti so bili v zasebni lasti več lastnikov, od lani pa so v lasti države.

Ob tem so nam iz mestne občine sporočili, da so se z državno DRSI govorili, da bo občina kot predfazo rekonstrukcije že pred tem izvedla navezave večnamenske poti ob Levičnikovi cesti na križišče v Žabji vasi.

Dela ob Levičnikovi cesti še potekajo. (foto: MD)

Za izgradnjo večnamenske poti ob Levičnikovi cesti (od križišča Kandijske in Šentjernejske ceste do mostu čez Krko v Ločni) je občina že novembra 2018 prejela odločbo o pridobitvi 645 tisoč evrov evropskih sredstev. Gre za povezavo za pešce in kolesarje med Ločno in Žabjo vasjo.

Z gradnjo so začeli jeseni lani, načrtovana vrednost izgradnje je bila 1,24 milijona evrov, pogodbeni rok za končanje gradbenih del pa se je iztekel konec maja 2019.

Ker dela niso končana, smo občino vprašali, kaj je razlog in kdaj bo to dokončano. Sporočili so nam, da se je dokončanje poti nekoliko podaljšalo zaradi dodatnega ščitenja obstoječega prenosnega plinovoda, razširitve predvidenih obojestranskih navezav na Ločenski most in drugih ureditev na območju izvozov Graben in Ragovo ter s tem povzročene prilagoditve infrastrukture in odvodnjavanja.

Do že omenjene izvedbe navezave na križišče v Žabji vasi pa so se odločili tudi za ureditev začasne povezave na obstoječo občinsko javno pot proti Hotelu Belokranjec. Novi rok za izvedbo je zaradi naštetega sredina julija.

Objekt na Šentjernejski cesti 4, ki ga bodo porušili.
Objekti na Šentjernejski cesti 2.
Del med Šentjernejsko cesto 2 in 4.

C. R.