Novo mesto: Brezplačni prevozi za starejše in invalide

Novomeški električni "Rudi" (vir: občina)

Brezplačne prevoze za starejše nudijo že v veliko občinah, pomoč pa se lahko tudi razlikuje, odvisno od tega, v katero mrežo so občine vključene. V Kočevju, na primer, delujejo v sistemu Sopotniki, storitev je zaživela nad vsemi pričakovanji in tako, da je občina za te prevoze zagotovila še drugo vozilo, o čemer smo že poročali.

Storitev brezplačnih prevozov pa poznajo tudi v Novem mestu, projekt je bolj znan kot Rudi, vključen pa je v projekt Zlata mreža iz Logatca.

Pri tem ne gre samo za različna poimenovanja, pač pa tudi za nekoliko drugačna sistema. Projekt Sopotniki pokriva manjše in večje kraje na območju občin Hrpelje – Kozina, Divača, Sežana, Sevnica, Brežice, Krško, Kočevje, Postojna, Pivka, Ajdovščina, Ankaran, Litija in Šmartno pri Litiji, Slovenj Gradec in Cerknica. Potnika pa lahko glede na njegovo željo odpeljejo tudi dlje. V bazi imajo trenutno 240 aktivnih uporabnikov in 15 aktivnih prostovoljcev, ki so doslej prevozili že več kot 30.500 km in opravili 2000 prostovoljnih ur.

Novomeški projekt nekoliko drugačen

Novo mesto ni vključeno v ta projekt. Novomeška občina ima za izvajanje projekta sklenjen dogovor o najemu klicnega centra z Zlato mrežo iz Logatca. Za izvajanje tega nato skrbijo prostovoljci Društva upokojencev Novo mesto, vozniki delo opravljajo prostovoljno in ne prejemajo nobenega nadomestila za to.

V projekt je vključenih 15 voznikov. Vozilo z vidnimi oznakami Rudi je na električni pogon in v lasti podjetja Petrol. Mestna občina za vozilo plačuje najemnino. Po navedbah voznikov je polnjenje na električnih polnilnicah brezplačno oziroma gre v breme Petrola.

Novomeška občina navaja, da imajo približno 120 uporabnikov. Povprečno se dnevno prepelje 5 potnikov. Za enega potnika naredijo v povprečju 20 km, to je dnevno 100 km in mesečno do 2000 km.

Novomeški župan je pogodbo o sodelovanju v projektu za mobilnost starejših in invalidov podpisal februarja 2018, in sicer z Rožco Šonc, predsednico Društva upokojencev Novo mesto. Društvo je zagotovilo tudi voznike prostovoljce in njihovega koordinatorja. Projekt je nato zaživel v začetku marca lani.

Upravičenci do brezplačne vožnje in naročanje prevoza

Upravičeni uporabniki do brezplačne vožnje so upokojen­ci in invalidi z manjšimi telesnimi in duševnimi okvarami, ki so sicer samostojni pri opravljanju vseh življenjskih potreb in imajo prijavljeno stalno bivališče v Mestni občini Novo mesto.

Naročanje brezplačnega prevoza poteka prek enotnega klicnega centra, na telefonski številki 080 10 10. Na to številko se lahko prijavijo tudi tisti, ki želijo postati prostovoljni voznik in izpolnjujejo pogoje za to.

Prevoz je treba praviloma naročiti dan prej, nato vozniki dobijo dnevni razpored voženj. Eden izmed voznikov nam je povedal, da dnevno prevoze opravljata praviloma dva voznika. Največkrat so vožnje do zdravstvenega doma in upravne enote, uporabniki pa so iz mesta in bližnje okolice.

Še primer iz prakse: Voznik prepeljanega v zdravstvenem domu ne počaka, pač pa jih uporabnik po opravljeni storitvi pokliče in se vrne ponj. Vmes voznik opravlja druge prevoze, če so ti naročeni. Če ne, počaka drugje.

C. R.