Krka in dodatna parkirišča: Kako so svetniki glasovali, kdo je bil za, kdo proti …?

Svetniki Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto so včeraj, v četrtek, 6. 7. 2017, v prvem branju potrdili t. i. nova parkirišča v Ločni, za potrebe Krke. Še vedno pa odločitev ni končna, svetniki bodo o tem primeru odločali še enkrat. Šele po ponovni potrditvi bo Krka lahko uredila to območje za potrebe, kot želi – za parkirišča torej.

V kabinetu novomeškega župana smo preverili, kako so mestni svetniki glasovali glede potrditve sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta, po katerih bi Krka, d. d., Novo mesto v Ločni lahko pridobila/zgradila dodatna parkirna mesta – parkirišča v Kosovi dolini.

Sara Drašković nam je sporočila naslednje: Včeraj se je za predmetno točko z naslovom “Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto (SD OPN 4)” – prva obravnava opravilo glasovanje v prvem branju na način:

  • ZA: 16
  • PROTI: 2
  • VZDRŽANI: 12

Rezultati glasovanja so po svetnikih takšni:

ZA:
Eva Filej Rudman, Stanislav Galič, Alojz Golob, Boštjan Grobler, Bojan
Kekec, Jasna Kos Plantan, Peter Kostrevc, Alenka Papež, dr. Janez Povh,
Duško Smajek, Borut Škerlj, Marjanca Trščinar Antić, Vesna Vesel, Jiri Volt,
Martina Vrhovnik, mag. Adolf Zupan

PROTI:
Mateja Kovačič, Uroš Lubej

NISO GLASOVALI:
mag. Franc Bačar, mag. Miroslav Berger, Marko Dvornik, Matjaž Engel,
Dušan Kaplan, Alojz Kobe, dr. Milena Kramar Zupan, Slavko Matko, mag.
Mitja Sadek, Matjaž Smodiš, mag. Mojca Špec Potočar, Bojan Tudija

ODSOTNI SVETNIKI:
Marko Dvornik, Dušan Kaplan, mag. Mitja Sadek, Matjaž Smodiš, mag. Mojca
Špec Potočar

Glasovanje po svetniških skupinah je bilo naslednje:

Še to: V tem primeru gre tudi za odločanje po rednem postopku, zato sta vedno skupno dve branji. Torej, za konkreten primer se bo odločalo še enkrat. Za to, da bo lastnik, v tem primeru Krka, lahko območje uredil v skladu s sprejetimi akti, je torej potrebna še ena potrditev.

Glede parkirišč smo vprašali tudi v Krko in iz Službe za odnose z javnostmi prejeli naslednji (pričakovani) odgovor: “V spremembi OPN-ja smo zaprosili za širitev parkirišča na področju Kosove doline. Postopek je trenutno še v teku in uradnega odgovora v zvezi s tem od MONM še nismo prejeli.”

Tako kot doslej bomo stvari tudi vnaprej budno spremljali. Glede na informacije, ki jih imamo, smo k včerajšnjemu glasovanju veliko pripomogli tudi prek našega portala: z javnim obveščanjem vnaprej, sicer bi z lahkoto prevladalo odklonilno mnenje v stilu, da ima Krka že zdaj preveč parkirišč itd.

Prvi članek o tem smo objavili tukaj.

C. R.