Nepravilnosti na Majerju morajo odpraviti do 31. marca 2018

Vrtec Majer (foto: MD)

Doslej je veljalo, da enota na Majerju deluje v kontejnerjih (mobilnem objektu), kar je decembra za naš portal potrdila tudi črnomaljska županja, nato pa je Upravna enota Črnomelj resornemu ministrstvu poslala dokumentacijo, da gre za montažni objekt. Na Majerju naj bi tako lahko nadaljevali z delom, mora pa vrtec do 31. marca odpraviti vse ugotovljene nepravilnosti. Teh je veliko, predvsem pa so obsežne.

V črnomaljskem Vrtcu Otona Župančiča morajo do 31. marca 2018 odpraviti vse nepravilnosti v enoti na Majerju. Če tega do tega datuma ne bodo naredili, bo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport enoto Majer izbrisalo iz razvida izvajalcev programov predšolskega varstva.

Zanimiv preobrat

Takšno je včerajšnje osnovno sporočilo ministrstva, ko so odgovorili na naše vprašanje o tem ali je že izdana odločba za Majer. Hkrati pa smo prvič izvedeli, da enota na Majerju ne deluje v kontejnerskem objektu, kot je to veljalo doslej, kar je ugotovil tudi inšpektor in česar doslej ni še nihče zanikal. Iz včerajšnjega sporočila ministrstva je namreč razvidno, da jim je Upravna enota Črnomelj poslala dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je objekt, v katerem se nahaja vrtec, montažni objekt. To pa pomeni, da njegova uporaba ni omejena na 20 let, kot to velja za mobilne oz. t. i. kontejnerske objekte. To tudi pomeni, da vrtca naj ne bi bilo treba zapreti najpozneje do 1. decembra 2017, kot je to veljalo doslej.

Pomenljivo pri tem je, da je črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič v začetku decembra 2017 za naš portal pisno sporočila: »S prvim decembrom je bil sicer prekoračen rok dvajsetih let, kateri je določen, da se lahko obstoječi nenamenski prostori uporabljajo za vrtec.«

Dodajmo, da je županja Mojca Čemas Stjepanovič pred županovanjem vodila Upravno enoto Črnomelj, z zaposlenimi naj bi bila po javno dostopnih podatkih tudi v rednem stiku, zato je zanimivo, da še pred kratkim ni vedela, kakšne vrste objekt je na Majerju.

Januarja še obisk predstavnikov ministrstva

Inšpektorat RS za šolstvo in šport je izredni inšpekcijski nadzor enote na Majerju opravil 1. decembra 2017, zapisnik so nato dopolnjevali še v Ljubljani, datiran je s 6. decembrom 2017. Nato so si prostore na Majerju 25. januarja 2018 ogledali še predstavniki resornega ministrstva. Glede na sporočilo so ugotovili, »da so bile odpravljene nekatere ugotovljene nepravilnosti«, pri čemer navajajo, da je v sanitarijah za odrasle nameščena zvijava cev, ki omogoča splakovanje kahlic, nameščena je zaščitna folija, radiatorji so zavarovani z varnostno masko. Vse ostale nepravilnosti, ki so bile ugotovljene v inšpekcijskem postopku, pa je treba še odpraviti – vse do 31. marca 2018.

Kaj vse je treba odpraviti do 31. marca 2018?

Če izvzamemo, da naj bi bila stavba po novem uvrščena kot montažna (ne kontejnerska) in kot takšna primerna za predšolsko varstvo, so urejene 3 stvari. Do 31. marca 2018 pa je treba urediti še naslednjih 7 stvari:

  • V enoti Majer nimajo urejenih sanitarij za otroke in odrasle.
  • V stavbi bi bila lahko največ dva oddelka otrok, delujejo pa trije.
  • Uporaba prostorov ni skladna s Pravilnikom.
  • Vrtec ima zunanje ograjeno igrišče, ki meri okoli 40 kvadratnih metrov (za 30 otrok), kar ni skladno s pravilnikom. Igrišče mora zagotavljati najmanj 15 kvadratnih metrov površine na otroka in biti urejeno na način, da otrokom omogoča izbiro različnih dejavnosti. Tega ni.
  • Igrišče na Majerju ni ustrezno opremljeno z igralnimi enotami.
  • V objektu je ena delujoča straniščna kabina za otroke, ki je prilagojena za njih. Druga straniščna kabina pa ni prilagojena, ob ogledu prostorov je bila celo nedelujoča, saj ni deloval izplakovalnik.
  • Ena straniščna kabina je namenjena zaposlenim, glede na pogoje bi morali imeti 4 straniščne kabine, izjemoma, če to ni mogoče, pa 3 kabine.

Zapisnik inšpektorata je dostopen tukaj: Zapisnik

Prispevek o nepravilnostih po ugotovitvah inšpektorata smo objavili tukaj: inspektorat

Objavljamo še fotografiji z dne 13. 11. 2017, po navedbah Upravne enote Črnomelj je objekt montažna zgradba.

Vrtec Majer
Majer, Črnomelj: Na levi strani razpadajoča stavba nekdanje vojašnice, na desni strani otroški vrtec v kontejnerjih, vmes pa ogromno blatnega vozišča in parkirišča. (Foto: Moja Dolenjska, 13. 11. 2017)

A. L.