Nekatere bolj skrbijo pravice migrantov kot pravice policistov in državljanov

Fotografija je si(vir: Slovenska vojska)

Pri Varuhu človekovih pravic so preverjali delo policistov v Črnomlju, Metliki in Ilirski Bistrici. Preverjali so, ali policisti kršijo pravice tujcev, ki nezakonito vstopajo v Slovenijo. Očitkov migrantov in predstavnikov zasebne nevladne organizacije PIC niso mogli niti potrditi niti zavrniti. Pogrešajo pa “glas tujcev”. Kršenja človekovih pravic policistov in državljanov niso ugotavljali. Ovadbo zoper policijo ima na mizi tudi specializirano državno tožilstvo.

Tem nekateri že sporočajo, naj raje preiskujejo organizirane kriminalne družbe, ki služijo s tihotapljenjem ljudi po balkanski poti, ne pa tiste, ki mejo varujejo.

Na policijskih postajah v Črnomlju in Metliki so imeli lani zanimive nenapovedane obiske. Obiskali so jih predstavniki ustanove Varuh človekovih pravic in predstavnica Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC, ki sicer velja za ustanovo, ki jo finančno, po navedbah medijev, podpira tudi George Soros, izdatno pa so plačani tudi iz slovenskega proračuna, to je z denarjem vseh davkoplačevalcev.

Spremljala sta jih dva prevajalca, in sicer za farski in arabski jezik.

Opravljali so nadzor nad ravnanjem policistov policijskih postaj z migranti na južni meji. Tega so opravili zaradi pričevanj nekaterih migrantov in očitkov o njihovem nezakonitem zavračanju ter na podlagi novinarskega vprašanja. Včeraj pa so predstavili poročilo.

Ugotovili so, da ne morejo niti potrditi niti zavrniti očitkov, da bi bile zaradi ravnanja policistov nekaterim tujcem, ki so nezakonito prečkali državno mejo, kršene človekove pravice.

Očitki: Tujci so junija lani nedovoljeno prestopili državno mejo na območju Policijske postaje Črnomelj, nato jim naj bi policisti nemogočili obravnavo njihovih osebnih okoliščin, ki so podlaga za ugotavljanje upravičenosti do azila (mednarodne zaščite). Tako so trdili ilegalni migranti in v nevladni organizaciji PIC, katere solastnik je tudi Črnomaljec Darko Štrajn.

Iz PIC, kjer so očitno pričakovali drugačno poročilo Varuha, pa so včeraj sporočili, da je to vprašanje še odprto, saj ravnanje policistov s tujci na južni meji preiskuje tudi specializirano državno tožilstvo.

Policiste želijo dodatno obremeniti, pogrešajo “glas tujcev”

Pri Varuhu človekovih pravic predlagajo “še doslednejše dokumentiranje vseh okoliščin tujcev, vključno z njihovimi izjavami, kar bi nato dopuščalo poznejši vpogled v delo policistov”. Policiste, ki so že zdaj zelo obremenjeni, bi tako še dodatno obremenili. V pregledani dokumentaciji pa so pogrešali “glas” tujcev.

Odziv policije

V Policiji vse očitke zavračajo in opozarjajo na zlorabe instituta mednarodne zaščite za ilegalne migracije. Dodatni administraciji policistov pa niso naklonjeni.

V letu 2018 so srečali z izrazitim povečanjem nedovoljenih migracij preko t. i. balkanske poti, novih pojavnih oblik nedovoljenih migracij ter hkratnim povečanjem primerov zlorabe postopkov mednarodne zaščite.

Od 8804 oseb, ki so lani nedovoljeno vstopile v Slovenijo, jih je 4265 izrazilo namero za podajo vloge za mednarodno zaščito. Nato je vlogo v azilnem domu podalo 2875 oseb, ostali pa so pred tem samovoljno zapustili Slovenijo. (V azilnem domu se trenutno nahaja 317 migrantov, prosilcev za azil.)

Sporočili so še, da se “policija ne obrača stran, sliši namere zaprositi za mednarodno zaščito, je pa res, da niso samo nevladniki in novinarji tisti, ki svetujejo tujcem, da izrazijo namero za mednarodno zaščito, ampak so to tudi tihotapci, ki to vključujejo v svoj poslovni model tihotapljenja”.

O tem, da je policija pri migrantih našla listke z napisi, kako naj ravnajo in kaj naj govorijo v postopkih s policijo, smo že poročali (tukaj). Na teh listkih je bilo med drugim zapisano, naj ne govorijo, da prihajajo iz ekonomskih razlogov, pač pa izključno zato, ker so v svoji državi preganjani, na kar so včeraj opozorili tudi v policiji.

Navodilo policistom, kako naj migrante podučijo o njihovih pravicah

Varuh svetuje, naj policisti prijete ilegalne migrante natančno podučijo o možnosti, da zaprosijo za azil in vsem, kar je s tem povezano. V policijskih prostorih morajo biti nameščeni informativni letaki in plakati, kjer so navedene pravice migrantov. Vse to mora biti prevedeno in dostopno v jezikih migrantov, ki jih policisti obravnavajo.

Policija mora poskrbeti tudi za obveščanje bližnjih, kar morajo storiti prek ministrstva za zunanje zadeve.

Pravice policistov jih ne skrbijo

Pravica policista je tudi delo v okolju, ki ne ogroža njegovega zdravja. Vendar to nekaterih prav nič ne skrbi. V Policijskem sindikatu Slovenije pa so že lani opozorili, da imajo policisti vse pogosteje stike tudi z osebami, za katere obstaja sum, da so oboleli za nalezljivimi boleznimi, kot so hepatitis, garje in celo ošpice.

Z včerajšnje novinarske konference: Od leve proti desni: namestnik varuhinje Ivan Šelih, varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel.
Graf ponazarja prehajanje tujcev čez mejo in izražene namere za prošnje za mednarodno zaščito. (vir: Varuh človekovih pravic)

Poročilo Varuha človekovih pravic je dostopno tukaj: poročilo

J. M.