Intervju: Mag. Blaž Milavec, župan Občine Sodražica

"Odnos države ali če hočete celotne družbe do manjših in bolj oddaljenih občin je podoben odnosu centra do podeželja. Na načelni ravni romantično, na konkretni bolj mačehovsko."

Mag. Blaž Milavec je župan Občine Sodražica že vse od leta 2006, pod njegovim vodstvom so izvedli številne nove projekte. Kaj je bilo najtežje in kaj je bil županov največji izziv, katere investicije so bile najpomembnejše, kako ocenjuje odnos države in ali bo na novembrskih županskih volitvah ponovno kandidiral?

To so bila vprašanja, ki smo jih zastavili sodraškemu županu mag. Blažu Milavcu.

Župan ste že od leta 2006. Kaj vam je bilo v tem obdobju najtežje, kaj je bil vaš največji izziv?

V času 16-letnega županovanja je bilo veliko lepih trenutkov, a tudi nekaj stresnih. Bilo je kar nekaj naravnih nesreč (poplave, žled) in požarov (požar v tovarni Fibran), recesija krize 2008 – 2015, pandemija in sedaj še energetska kriza. V takšnih časih je bilo potrebno veliko prilagajanja in krmarjenja tudi v majhnih občinah kot je naša.

V času prejšnje krize smo izvedli več za našo občino velikih investicij, pri čemer smo se poleg finančnih težav soočali še s propadi podjetij (samo na enem projektu so nam v roku dveh let propadli kar 4 izvajalci, seveda ne zaradi tega projekta). V zadnjih dveh letih se soočamo s pomanjkanjem delovne sile, posledično primernih izvajalcev, pomanjkanjem materiala in enormnimi podražitvami.

A zaradi naše politike koncentriranja razvojnih sredstev v najpomembnejše projekte in iskanja dodatnih virov, zlasti državnega in evropskega denarja, smo kljub majhnosti in finančni omejenosti uspeli izvesti več pomembnih projektov in investicij, kot npr. izgradnja novega vodovodnega omrežja za večji del občine (SORIKO), nova športna dvorana in razširjen vrtec, nove kanalizacije in izgradnja osrednje čistilne naprave, obnovljenih skoraj polovica cest v občini in trije mostovi čez Bistrico, obnovljenih več javnih in športnih objektov, urejena obrtna cona in ustanovljena Rokodelska zadruga In situ Sodražica itd. Žal pa smo ob tem nekoliko zanemarili manjše, a za posamezne ljudi vseeno pomembne probleme, kar poskušamo počasi popravljati.

Kako ocenjujete odnos države do manjših in bolj oddaljenih občin?

Odnos države ali če hočete celotne družbe do manjših in bolj oddaljenih občin je podoben odnosu centra do podeželja. Na načelni ravni romantično, na konkretni bolj mačehovsko. Sicer v posameznih obdobjih je bil ta odnos kar dober, tako, da smo tudi manjše občine izvedle kar nekaj nujno potrebnih razvojnih investicij. Vendar žal ta podpora preveč niha in, ker ni stabilna, predstavlja problem. Predvsem pa je zelo težko resno načrtovati lokalni razvoj. Po mojem mnenju bi morali zagotoviti za osrednji vir delovanja občine od trenutne državne politike bolj neodvisen in neposreden vir, ki bi moral zadostiti vsem potrebam lokalnih skupnosti in nalogam občin, kot izhaja iz ustave.

Ali boste na novembrskih volitvah ponovno kandidirali?

Načrtujem, da ponovno kandidiram.

Avtor: Vida Stare

Več o Občini Sodražica lahko preberete na povezavi: Sodražica: Zibelka suhe robe z delovnimi prebivalci