Letos za migranti pospravili več kot 27 ton odpadkov

Odpadki za migranti v gozdovih pod Gorjanci, avgust 2020 (vir: družbena omrežja)

Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov je od januarja 2020 do začetka decembra 2020 občinam za odstranjevanje odpadkov za nezakonitimi migranti povrnil 49.452,74 evra. Odpadkov, ki so jih pospravili za migranti, je bilo 27.410 kilogramov.

Zahtevke je uradu poslalo 17 slovenskih občin.

Račune za povračilo stroškov so poslale občine: Ormož, Brežice, Grosuplje in Ivančna Gorica, Novo mesto, Podlehnik, Pivka, Kočevje, Krško, Ilirska Bistrica, Črnomelj, Šentjernej, Metlika, Žetale, Kostel, Grosuplje, Majšperk in Središče ob Dravi. Podatke nam je posredovala mag. Katarina Štrukelj, direktorica Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov.

Na problematiko odpadkov za migranti je v teh dneh na družbenih omrežjih ponovno opozoril tudi Emil Rojc, župan občine Ilirska Bistrica. Zapisal je: “V Občini Ilirska Bistrica smo v letu 2019 očistili 10 ton, v letošnjem letu pa 11 ton odpadkov, ki so jih v naravi pustili nezakoniti migranti. In mi se borimo proti napotitvi vojske na mejo in proti nakupu opreme za Slovensko vojsko. Na krasu bi rekli: “Ma ke mo…”

Iz spletne baze Erar, kjer so razvidna plačila, je nadalje razvidno, da je t. i. urad za migrante občini Ilirska Bistrica lani in letos za odstranitev odpadkov povrnil 34.426 evrov, od tega 16.823 evrov v letu 2020. To pa je 34 odstotkov celotnega zneska, ki ga je urad povrnil vsem občinam v letu 2020.

Podatki za ostale občine iz jugovzhodne Slovenije pa razkrijejo naslednje:

Občina Črnomelj je v dveh letih poslala zahtevke in prejela plačilo v višini 10.330,85 evra, od tega v letu 2020 za 4097,62 evra (v letu 2019 za 6234,23 evra.

Občina Kočevje je prejela 10.997,18 evra, od tega večino v letu 2020 (lani le 364,47 evra).

Občina Kostel je prejela 5363,27 evra, večji del se je nanašal na leto 2020 (v letu 2019 so prejeli 1911,73 evra).

Občina Šentjernej je prejela 2575,87 evra. Vsi zahtevki so bili poslani v letu 2020.

Občina Novo mesto je prejela 840,95 evra. Večinoma se je to nanašalo na leto 2019, februarja letos so prejeli 137,98 evra, nadaljnjih izplačil ni bilo.

Občina Metlika je prejela 620,88 evra. Izplačilo je bilo samo eno, in sicer 17. julija 2020. V letu 2019 zahtevkov niso poslali.

Ostale naše občine zahtevkov za povračilo stroškov za odstranitev odpadkov za nezakonitimi migranti, niso poslale. Kar pa ne pomeni, da odpadkov za migranti ni bilo in da teh stroškov občine niso imele.

Navsezadnje pa primeri v tekočem letu kažejo tudi na to, da tudi ostale občine uradu niso posredovale zahtevkov za odstranitev vseh odpadkov, ki v naših gozdovih ostajajo za migranti. Dodajmo, da je policija letos obravnavala več kot 15 tisoč migrantov, o tem smo poročali tukaj

Objavljamo nekaj fotografij odpadkov, ki jih je na svoji Facebook strani objavila Civilna iniciativa za varovano mejo.

 

J. M.