Do 7. decembra obravnavali 15.560 migrantov, prijeli še 293 tihotapcev

Od 1. januarja do 30. novembra 2020 so policisti na območju Slovenije obravnavali 14.065 nezakonitih prehodov državne meje, kar je bilo za 8,8 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. V prvem tednu decembra so nato policisti prijeli še 130 ilegalnih migrantov. Skupno je to 14.195 migrantov v letošnjem letu. K temu pa je treba dodati še 1365 tujcev, ki so jih letos v Slovenijo vrnili tuji varnostni organi.

Skupno je to 15.560 migrantov, ki so letos, do 7. decembra, nezakonito prestopili slovensko državno mejo in jih je obravnavala policija.

Letos, do 7. decembra, je policija obravnavala tudi 207 primerov, v katerih je bilo prijetih 293 tihotapcev ljudi (252 tujcev in 41 slovenskih državljanov) z 2134 migranti, ki so nezakonito prestopili mejo. Zoper 227 tihotapcev je bil odrejen pripor.

Največ nezakonitih prehodov je obravnavala Policijska uprava  (PU) Koper, in sicer 4673 ali tretjino vseh. Z deležem dobre četrtine sledita PU Novo mesto (3799 migrantov) in PU Ljubljana (3660 migrantov).

Kar dve tretjini vseh nezakonitih migrantov predstavljajo državljani Pakistana, Afganistana in Maroka. Izrazit je upad števila državljanov Alžirije, ki so se preusmerili drugam.

Namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito (azil) je policistom podalo 3747 migrantov, med njimi je bilo izrazito največ državljanov Maroka in Afganistana. V enakem obdobju lani je bilo obravnavanih 4736 namer, število se je od lani zmanjšalo za 20,9 odstotka. Število se je zmanjšalo predvsem zaradi zmanjšanja števila državljanov Alžirije, katerim pot čez Zahodni Balkan ni več tako ustrezna kot prej.

Slovenski policisti so tujim varnostnim organom vrnili 9679 tujcev, od tega največ, 9617, na meji s Hrvaško. Med vrnjenimi je bilo največ državljanov Pakistana (2946).

Podatki kažejo, da je trend števila nezakonitih prehodov do avgusta strmo naraščal. Temu je sledil pričakovan sezonski upad. Struktura migrantov po državljanstvu je nekoliko drugačna kot v lanskem letu. Opazno je močno zmanjšanje števila državljanov Alžirije ter povečanje števila državljanov Maroka. Največ je bilo obravnavanih državljanov Pakistana.

Število migrantov, ki izrazijo namero podaje prošnje za mednarodno zaščito, se je zmanjšalo. Pri tem se kaže povezava s strukturo ilegalnih migrantov po državljanstvu. Po nastanitvi v azilnih kapacitetah tujci največkrat nadaljujejo pot v svoje dejanske ciljne države.

Strmemu povečanju v avgustu je sledil strm padec števila nezakonitih prehodov. Gre za pričakovan sezonski upad števila.

Vir: Policija 

(Naslovna fotografija: kamp v BiH, ob bosansko-hrvaški meji)

J. M.