Kočevje: Yaskawa pridobila okoljevarstveno dovoljenje za tovarno robotov

Agencija RS za okolje je 22. septembra podjetju Yaskawa Europe Robotics izdala okoljevarstveno soglasje za izgradnjo tovarne Yaskawa nova tovarna robotov Kočevje. Na podlagi bodo zdaj lahko pridobili gradbeno dovoljenje in začeli z izgradnjo.

Iz javno dostopnega okoljevarstvenega dovoljenja so razvidni nekateri pogoji v času gradnje. Ti so, da morajo hitrost transportnih vozil po makadamskih površinah gradbišča omejiti na največjo dovoljeno hitrost 20 kilometrov na uro. V času suhih tal pa je treba makadamske površine gradbišča škropiti z vodo ali kemijskimi vezalnimi sredstvi.

Ko bodo začeli obratovati, pa največji masni pretok celotnega prahu v odpadnih plinih iz naprave ne sme presegati 200 gramov na uro. Zagotoviti morajo tudi redne kontrole stanja in vzdrževanja naprav za čiščenje odpadnih plinov, “paint stop”, cardboard”, “KS Pack” žepasti filtrov in HEPA filtrov.

Opredeljeni so tudi pogoji za varstvo podzemnih voda in tal. V času obratovanja mora biti izveden priklop komunalnih odpadnih voda na javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo. Odpadno vodo iz pralnega stroja za pranje odlitkov in od pranja toplotni izmenjevalnikov morajo oddati kot odpadek. Zabojniki, v katere se prečrpa odpadna voda iz pranja odlitkov in toplotnih izmenjevalnikov, morajo biti vodotesni.

Določeni so še pogoji, kako naj ravnajo v času dostave, prevzema in odpreme nevarnih odpadkov. Hkrati morajo zagotoviti zadostno količino vreč in peska za skupno dolžino pregrad 20 metrov, s čimer naj bi preprečili odtekanje požarnih voda iz objekta.

Okoljevarstveno dovoljenje je dostopno tukaj: Obvestilo o izdanem OVS

Letno bodo izdelali do 7200 robotov

Poročali smo že bo Yaskawa objekt za proizvodnjo robotov zgradila v vasi Mlaka pri Kočevju, natančneje, v industrijski coni Kočevje LIK. Letno nameravajo izdelati do 7200 robotov in jih v Kočevju tudi barvati. V tehnološkem postopku bodo uporabljali nevarne snovi oziroma nevarne kemikalije, ki bi lahko pomenile tveganje za nastanek nesreče. Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja se je, ne glede na to, da je zdaj to zelo milo, zavleklo, očitno je, da vse le ni šlo tako gladko skozi. Vendar pa ga zdaj imajo in lahko z načrti nadaljujejo.

Prispevek o tem, kako bo to vse skupaj šlo, smo objavili tukaj: yaskawa-bo-na-mlaki-uporabljala-bo-nevarne-kemikalije/