Kmetijstvo: Pičlih 22,4 milijona evrov pomoči, približno na ravni nagrad poslovodstvu GEN-I za leto 2021

(vir: arhiv)

Po tem, ko je Golobova vlada na seji z dne 23. junija močno udarila po kmetih, odpravila ukrepe prejšnje Janševe vlade in določila tudi do 59 % višje zneske katastrskega dohodka (vir), hkrati pa z odpravo povzročila velike podražitve naftnih in drugih derivatov, električne energije ter zavrnila predloge SDS za nižje davke (DDV), je včeraj sprejela t. i. ukrepe za pomoč kmetijstvu, če temu v tej draginji sploh lahko rečemo pomoč.

Za to naj bi bilo namenjenih 22,4 milijona evrov (približno toliko, kot si bo uprava GEN-I izplačala nagrad za leto 2021), večina ukrepov bo izvedena do začetka jesenske setve, za nekatere “ukrepe” Slovenija potrebuje še odobritev Evropske komisije, je razvidno iz sporočila po seji vlade. (tukaj)

Kaj so sprejeli?

1) Pomoč proizvajalcem mleka: 5,2 milijona evrov, izplačila predvidoma do konca septembra

  • pomoč je namenjena proizvajalcem mleka;
  • upravičenih je cca 4000 kmetij, ki redijo krave molznice;
  • 60 evrov/kravo molznico (končna višina bo odvisna od števila upravičenih živali);

2) Pomoč kmetijskim gospodarstvom zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za kmetijsko dejavnost: 2,16 milijona evrov

  • upravičenci so fizične ali pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in so bile v letu 2021 upravičene do vračila trošarine za energente, ki se dokazljivo porabijo za kmetijsko mehanizacijo (kar pomeni pomoč z zamikom);
  • pomoč bo dodeljena za 2 meseca v višini 0,2 evra/liter goriva, najnižji znesek bo znašal 40 evrov;
  • Pomoč mora odobriti še Evropska komisija.

3) Sofinanciranje kmetijskega repro materiala: 15 milijonov evrov

  • upravičenci kmetijska gospodarstva, ki so v letu 2022 oddala Zbirno vlogo
  • Pomoč mora odobriti še Evropska komisija.

4) Finančno nadomestilo zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za gospodarski ribolov: 14 ribičev, pomoč za 2 meseca v višini 0,20 evra za liter goriva (glede na porabo v letu 2021), ocena pomoči ni znana.

  • Pomoč mora odobriti še Evropska komisija

5) Kot ukrep pomoči štejejo tudi sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada, kjer pa so tako že utečene poti in to ni nič novega.

Zaradi prejema pomoči vlada pričakuje, da proizvajalci in pridelovalci ne bodo zvišali maloprodajnih cen za potrošnike.

Odkup pšenice

Vlada je sprejela še sklep, da bo ves letošnji pridelek pšenice odkupljen prek Zavoda za blagovne rezerve, ker želijo pridelek v celoti zadržati v državi. Kmetje bodo tako imeli zanesljivega kupca ter stabilno ceno, navajajo, Slovenija pa bo v jesen vstopila z večjimi blagovnimi rezervami.

V prihodnjem tednu bodo potekali nadaljnji pogovori o letošnjem odkupu pšenice, zato več o tem ni znanega, je zapisano v sporočilu po seji vlade.

A. L.