Golobova vlada udarila po kmetih, vinogradnikih, gozdarjih in socialno šibkejših

(vir: pixabay.com)

Vlada pod vodstvom Roberta Goloba je na današnji seji določila nove zneske katastrskega dohodka, ki bodo veljali v prihodnjih treh letih, to je od 2023 do 2025, zneski so določeni za potrebe določanja višine različnih pravic in obveznosti. Vlada predlogov Zadružne zveze Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice za znižanje zneskov zaradi krize in podražitev vsaj v letu 2023, kakor je to veljalo doslej, ni upoštevala. 

Novi zneski katastrskega dohodka bodo imeli velik vpliv pri uveljavljanju različnih obveznosti in pravic (otroških dodatkov, štipendij, socialnih pomoči, plačilu pokojninsko-invalidskih prispevkov itd.), vplivali bodo tudi na odmerno stopnjo  razen pristojbin za gozdne ceste, za določitev višine prispevka za Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije itd.

Razumejo se namreč kot dohodek posameznika oz. posamezne družine (dvigne cenzus), zaradi česar bodo nekatere pravice lahko precej nižje ali pa jih ne bo več.

Katastrski dohodek je vlada povišala na:

– oljčnikih: za 59 %

– hmeljiščih: za 56 %

– vinogradih: za 30 %

– za gozd: za 8 %

Za druga obdelovalna zemljišča so zapisali, da katastrski dohodek ostaja na približno enaki ravni kot doslej, niso pa navedli točnejših podatkov, da bi lahko naredili primerjavo.

Hkrati so znižali pavšalne ocene dohodka na čebelji panj (za 21 %), za trajne nasade naj bi bili katastrski dohodek nižji za 5 %.

Predlogov za znižanje zaradi krize in posledičnih podražitev, kot je to veljalo doslej, niso upoštevali

Zadružna zveza Slovenije (ZZS) in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) sta v okviru javne razprave navedli, da zaradi povišanja katastrskega dohodka na hmeljiščih, na oljčnikih in na vinogradih predlagajo nadaljevanje ukrepa prepolovitve zneska katastrskega dohodka (KD) vsaj za leto 2023 (zmanjšanje KD kot pomoč pri omilitvi posledic krize zaradi vojne v Ukrajini in posledično podražitve repromaterialov ter energentov) in ustrezno znižanje odmerne stopnje pristojbin za gozdne ceste (sedaj 14,7 % od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč, ki so v zasebni lasti).

Klemen Boštjančič, minister za finance, in Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (oba iz kvote Gibanje Svoboda), sta bila soglasna, da se predloga ZZS in KGZS ne moreta urejati v tej uredbi. Predloga sta zavrnila, vlada jima je sledila.

Poenostavljeno: Vlada Janeza Janše je prepolovila zneske katastrskega dohodka, da so bili davki in prispevki nižji, da so posamezniki iz kmetijskih in gozdarskih družin lažje prišli do štipendij, otroških dodatkov itd. To je bil ukrep za blažitev krize in podražitev. Golob je zdaj katastrski dohodek povečal in ta ukrep za blažitev posledic krize odpravil.

Uredba o določitvi lestvic bo objavljena v Uradnem listu RS. Gradiva v obravnavi | GOV.SI

Sklep vlade: sevl5.docx (live.com)

M. D.