Kako poslujejo črnomaljska podjetja, kdo so najboljši?

Dosegli so precej dobička, vendar v primerjavi s sosednjo semiško občino - (pre)malo. Kritična v Črnomlju je tudi brezposelnost, ki je letos za kar 46,7 % višja kot ob koncu leta 2008.

Vir: pixabay.com

Na območju Občine Črnomelj je bilo lani registriranih 265 podjetij, pri katerih je bilo 1.431 zaposlenih. Skupno so ustvarili 147,27 milijona evrov prihodkov, od tega 51,5 milijona evrov z izvozom. Z dobičkom je poslovalo 183 podjetij, pri katerih je bilo 1.315 zaposlenih. Z izgubo je poslovalo 73 podjetij, pri katerih je bilo 116 zaposlenih. Z izgubo na substanci, kar pomeni, da podjetja s prihodki niso pokrila niti materialnih stroškov in amortizacije, plač pa sploh ne, je lani v občini poslovalo 27 podjetij. Ta so bila kritična.

Podjetja so skupno ustvarila za 6,5 milijona evrov čistega dobička, kar je 737 milijonov ali 12,7 % več kot v letu 2015.

Ob tem je v občini delovalo še 369 samostojnih podjetnikov, pri katerih je bilo 298 zaposlenih. Skupno so ustvarili 37,8 milijona evrov prihodkov, z izgubo jih je poslovalo 38. Podjetniki so skupno ustvarili za 2,7 milijona evrov podjetnikovega dohodka (poenostavljeno dobička), kar je bilo za 452 tisoč evrov ali za 20 % več kot leta 2015.

Pet podjetij, pri katerih je bilo 471 zaposlenih, je imelo lani več kot 5 milijonov evrov celotnih prihodkov. Več kot milijon evrov pa so lani presegli v 34 podjetjih.

V Občini Črnomelj glede na računovodske standarde ni nobenega velikega podjetja. Imajo le tri podjetja, ki se glede na kriterije velikosti uvrščajo med srednje velika podjetja. To so: Adria Dom, Esol in TGH. Nadalje se v občini noben podjetnik ne uvršča med velike ali srednje velike podjetnike.

Preverili smo, kako so poslovali največji in jih razvrstili po velikosti, glede na prihodke.

 1. Adria dom, d. o. o., Kanižarica: 27,158.295 evrov celotnega prihodka, 1,720.067 evrov dobička in 208 zaposlenih.
 2. TGH, d. o. o., Črnomelj: 9,523.679 evrov celotnega prihodka, 56.767 evrov čistega dobička in 52 zaposlenih.
 3. Esol, d. o. o., Črnomelj: 9,280.246 evra celotnega prihodka, 938.369 evrov dobička in 160 zaposlenih.
 4. A-Sprint, d. o. o., Črnomelj: 7,468.142 evrov celotnega prihodka, 567.356 evrov dobička in 25 zaposlenih.
 5. CVA, d. o. o., Dobliče: 7,245.088 evrov celotnega prihodka, 210.186 evrov čistega dobička in 26 zaposlenih.
 6. WEST Transport, d. o. o., Kanižarica: 3,604.450 evrov celotnega prihodka, 147.764 evrov čistega dobička in 28 zaposlenih.
 7. X – Adena, d. o. o., Kanižarica: 3,310.554 evrov celotnega prihodk, 51.466 evrov čistega dobička in 19 zaposlenih.
 8. MPOV, d. o. o., Vinica: 2,500.134 evrov celotnega prihodka, 62.897 evrov čistega dobička in 34 zaposlenih.
 9. Avtohiša Vrtin, d. o. o., Kočevje: 4,624.328 evrov celotnega prihodka, 14 zaposlenih in 15.246 evrov čistega dobička.
 10. Gozdar Staša Šolar, s. p., Petrova vas: 3,235.546 evrov celotnega prihodka, 46.424 evrov čistega dobička in 3 zaposleni.
 11. Kure, d. o. o., Svibnik: 3,078.862 evrov celotnega prihodka, 210.353 evrov čistega dobička in 7 zaposlenih.
 12. S B M Vinica, d. o. o., Hrast pri Vinici: 2,379.713 evrov celotnega prihodka, 268.814 evrov čistega dobička in 19 zaposlenih.
 13. Lesnika, d. o. o., Petrova vas: 2,177.417 evrov celotnega prihodka, 81.257 evrov čistega dobiča in 8 zaposlenih
 14. Žaga – Zora, d. o. o., Črnomelj: 2,281.908 evrov celotnega prihodka, 128.065 evrov čistega dobička in 15 zaposlenih.
 15. Sigma PRO, d. o. o, Stara Lipa, Vinica: 2,061.764 evrov celotnega prihodka, 36.251 evrov čistega dobička in 3 zaposleni.
 16. VISTEAM Črnomelj, d. o. o.: 2,021.833 evrov celotnega prihodka, 266.385 evrov čistega dobička in 28 zaposlenih.
 17. Lanea Aleš Količ, s. p., Črnomelj: 1,942.897 evrov celotnega prihodka, 19.719 evrov čistega dobička in
 18. Elcom, d. o. o., Črnomelj: 1,845.419 evrov celotnega prihodka, 214.864 evrov čistega dobička in 5 zaposlenih.
 19. Elmeres, d. o. o., Črnomelj. 1,731.659 evrov celotnega prihodka, 59.357 evrov čistega dobička in 23 zaposlenih.
 20. Lamles Alojz Lamut, s. p., Sela pri Dragatušu: 1.528.077 evrov celotnega prihodka, 18.113 evrov čistega dobička in 0 zaposlenih.
 21. Ekokult, d. o. o., Kvasica: 1,454.110 evrov celotnega prihodka, 22.382 evrov čistega dobička in 6 zaposlenih.
 22. AGM Starešinič, d. o. o., Hrast pri Vinici: 1,352.065 evrov celotnega prihodka, 417.846 evrov čistega dobička in 7 zaposlenih.
 23. Kovinoplastika Lozar, d. o. o., Kanižarica: 1,279.474 evrov celotnega prihodka, 44.631 evrov čistega dobička in 13 zaposlenih.
 24. Paklog, d. o. o., Kanižarica: 1,226.742 evrov celotnega prihodka, 36.331 evrov čistega dobička in 17 zaposlenih.
 25. Martin Panjan, s. p., Mali Nerajec, Dragatuš: 1,185.382 evrov celotnega prihodka, 62.592 evrov čistega dobička in 9 zaposlenih.
 26. Mithraeum, d. o. o., je imel 1,111.013 evrov celotnega prihodka, 16 zaposlenih in 62.970 evrov čistega dobička.
 27. Avtoprevoznik Geltar Jernej, s. p., Črnomelj: 1,192.212 evrov celotnega prihodka, 32.146 evrov čistega dobička in 8 zaposlenih.
 28. Miples Črnomelj, d. o. o., Ručetna vas: 1,172.811 evrov celotnega prihodka, 24 zaposlenih in 1.074 evrov čistega dobička.
 29. Albin Lovrin, s. p., Drenovec: 1,140.709 evrov celotnega prihodka, 19.298 evrov čistega dobička in 6,5 zaposlenih.
 30. Avtohiša Križman, d. o. o., Stražnji Vrh: 1,112.520 evrov celotnega prihodka, 10.432 evrov čistega dobička in 3 zaposleni.
 31. C. D. Transport, d. o. o., Črnomelj: 1,056.112 evrov celotnega prihodka, 84.024 evrov čistega dobička in 10 zaposlenih.
 32. Mirag Invest, d. o. o., Vinica: 1,024.307 evrov celotnega prihodka, 52.751 evrov čistega dobička in 8 zaposlenih.
 33. KMS Malerič, d. o. o., Ogulin, Vinica: 1,031.587 evrov celotnega prihodka, 19.755 evrov čistega dobička in 20 zaposlenih.
 34. Štajdohar, d. o. o., je imel 1,019.405 evrov celotnega prihodka, 13 zaposlenih in 42.700 evrov čistega dobička.
 35. Elektrolux, d. o. o., je imel 984.908 evrov celotnega prihodka, 8 zaposlenih in 8.498 evrov čistega dobička.
 36. Marjan Župančič, s. p., Lokve: 938.495 evrov celotnega prihodka, 68.086 evrov čistega dobička in 9 zaposlenih.
 37. EMV Vrščaj, d. o. o., je imel 910.773 evrov celotnega prihodka, 11 zaposlenih in 26.044 evrov čistega dobička.
 38. Prevozi lesa Igor Hanov, s. p., Tribuče: 878.315 evrov celotnega prihodka, 19.508 evrov čistega dobička in 1 zaposlen.
 39. Avto Igla, d. o. o., Črnomelj: 886.877 evrov celotnega prihodka, 16.921 evrov čistega dobička in 5 zaposlenih.
 40. Vizir, d. o. o, Lokve: 847.532 evrov celotnega prihodka, 17.187 evrov čistega dobička in 3 zaposleni.
 41. Avto Mali, d. o. o., Črnomelj: 846.317 evrov celotnega prihodka, 9.192 evrov čistega dobička in 15 zaposlenih.
 42. Zales, d. o. o., Zapudje: 813.004 evrov celotnega prihodka, 20.981 evrov čistega dobička in 3 zaposleni.
 43. Transport Šenica, d. o. o., Črnomelj: 785.034 evrov celotnega prihodka, 7.370 evrov čistega dobička in 8 zaposlenih.
 44. Kamareta Commerce, d. o. o., Kanižarica: 724.239 evrov celotnega prihodka, 10.091 evrov čistega dobička in 1 zaposlen.
 45. Elmers Jože Vrščaj, s. p., Črnomelj: 661.241 evrov celotnega prihodka, 5.783 evrov čistega dobička in 15 zaposlenih.
 46. Joh Bojan, s. p., Črnomelj: 649.492 evrov celotnega prihodka, 17.243 evrov čistega dobička in 4 zaposleni.
 47. Šenica – SEN Pavel Šenica, s. p., Črnomelj: 645.759 evrov celotnega prihodka, 8.765 evrov čistega dobička in 5 zaposlenih.
 48. King Niko Ninić, s. p., Črnomelj: 636.088 evrov celotnega prihodka, 55.517 evrov čistega dobička in 11 zaposlenih.
 49. Belokranjka, d. o. o., Gorenjci pri Adlešičih: 624.037 evrov celotnega prihodka, 51.097 evrov čistega dobička in 3 zaposlenih.
 50. SEK, d. o. o., Kanižarica: 600.351 evrov celotnega prihodka, 34.697 evrov čistega dobička in 15 zaposlenih.
 51. SON, d. o. o., Vinica: 597.494 evrov celotnega prihodka, 15.686 evrov čistega dobička in 13 zaposlenih.
 52. KSPM, d. o. o., Močile, Stari trg ob Kolpi: 587.967 evrov celotnega prihodka,124.767 evrov čistega dobička in 3 zaposlene.
 53. Blaž Vranešič, s. p., Tribuče: 567.058 evrov celotnega prihodka, 9.619 evrov čistega dobička in 1 zaposlen
 54. Gostilna MÜLLER Tina Muller Starešinič, s. p.: 565.138 evrov celotnega prihodka, 9 zaposlenih in 11.202 evrov čistega dobička.
 55. Aviko, d. o. o., Dobliče: 559.382 evrov celotnega prihodka, 42.574 evrov čistega dobička in 9 zaposlenih.
 56. ANA, d. o. o., Stari trg ob Kolpi: 551.157 evrov celotnega prihodka, 8.165 evrov izgube in 27 zaposlenih.
 57. Lipnik, d. o. o., Črnomelj. 525.162 evrov celotnega prihodka, 69.156 evrov čistega dobička in 9 zaposlenih.
 58. Gradbeništvo Emir Dedić, s. p., Fučkovci: 518.877 evrov celotnega prihodka, 14.590 evrov čistega dobička in 11 zaposlenih.

Ostala podjetja in podjetniki, registrirani na območju Občine Črnomelj, so imeli lani prihodke nižje od pol milijona evrov in jih v seznam nismo več uvrstili. Pri številu zaposlenih smo upoštevali povprečno število na podlagi delovnih ur iz bilanc za leto 2016, kar pomeni, da to ni nujno dejanskemu stanju na dan 31. 12. ali današnjemu.

Podjetje Akrapovič, ki ima v Črnomlju poslovno enoto, je registrirano (ima sedež) v Občini Ivančna Gorica, zato se njihovih rezultatov poslovanja ne prišteva k Črnomlju.

Dobiček gospodarstva se sicer na prvi pogled zdi visok, vendar pa smo že poročali, da so podjetniki v Občini Semič, ki je po prebivalstvu skorajda 4-krat manjša od črnomaljske, lani dosegli 3,4 milijona evrov dobička. Glede na to bi moral biti dobiček v Črnomlju vsaj 13 milijonov evrov, ga je pa za 9,2 milijona.

O poslovanju semiških podjetnikov v letu 2016 smo poročali tukaj: Semiški privatniki 

Podjetniki v Črnomlju so lani skupno ustvarili za 9,2 milijona evrov čistega dobička, zaposlovali pa 1.613 oseb. Kot kritično ocenjujemo tudi število zaposlenih, saj je v Občini Črnomelj okrog 15 tisoč prebivalcev.

Brezposelnost za 37,7 % odstotka višja od državnega povprečja in za kar 46,7 % višja glede na leto 2008

Poročali smo že, da je letošnja stopnja brezposelnosti v Občini Črnomelj 13,5 % (v Semiču 11,5 % in v Metliki 11,9 %). V primerljivem obdobju je bila brezposelnost v jugovzhodni regiji 9,4 % in v Sloveniji 9,8 %. Črnomaljska brezposelnost je torej še vedno za 37,7 % višja od slovenskega povprečja in najvišja v Beli krajini.

Brezposelnost v občini je bistveno višja tudi glede na leto 2008. Takrat je bilo v Občini Črnomelj 9,2 % brezposelnih (letos je 13,5 %). Glede na leto 2008 je tako brezposelnost v Občini Črnomelj višja za kar 46,7 %.

Vir: Agencija za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), Gvin.com (Bisnode), Zavod RS za zaposlovanje

C. R.