V Občini Semič je registriranih 53 gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, od tega so 3 mala ali srednje velika podjetja, 50 pa je mikro družb. Pri vseh 53 je 549 zaposlenih. V domačih podjetjih je tako zaposlena približno sedmina (14,4 %) vsega prebivalstva v občini. V to pa ni všteta Iskra, ki v Semiču deluje kot poslovna enota Iskre, d. d., s sedežem v Ljubljani. V Semiču je registrirana le Iskra, invalidsko podjetje.

Podjetja, registrirana v Semiču (spet brez Iskre), so lani ustvarila 56,2 milijona evrov prihodkov, od tega 19,58 milijona z izvozom. Kot celota so poslovali z dobičkom. Tega je bilo 3,4 milijona evrov. Za toliko se je torej lani povečal njihov skupni kapital.

S čistim dobičkom so poslovale vse tri večje družbe in 41 mikro podjetij ali samostojnih podjetnikov. Z izgubo pa je poslovalo 7 majhnih podjetnikov, njihova skupna izguba je bila 102 tisoč evrov.

Največji v Semiču glede na celotne prihodke so: 1) Cablex Plastik, d. o. o., 2) Kambič, d. o. o., 3) Iskra, invalidsko podjetje, d. o. o., 4) Klimaj, d. o. o., 5) Agri, d. o. o., in 6) Feroles, d. o. o.

Preverili smo podatke za nekatera večja podjetja. Kako so poslovali?

AGRI, d. o. o., Črešnjevec: 1,422.728 evrov prihodkov, 13 zaposlenih in 28.259 evrov izgube

Beles, predelava lesa, d. o. o., Semič: 969.406 celotnega prihodka, 10 zaposlenih in 58.832 evrov dobička

Bucik, d. o. o., Semič: 227.794 evrov celotnega prihodka, 4,78 zaposlenega in 25.378 evrov dobička

Cablex Plastik, d. o. o., Semič: 9.405.099 evrov celotnega prihodka, 134 zaposlenih in 1,136.033 evrov čistega dobička

ELSTAB LDE, d. o. o., Semič: 398.055 evrov celotnega prihodka, 10 zaposlenih in 96.243 evrov dobička

Feroles, d. o. o., Črmošnjice: 1,370.483 evrov celotnega prihodka, 15 zaposlenih in 213.482 evrov dobička

Didograd, Gregor Didovič, s. p., Podreber: 992.641 evrov celotnega prihodka, 19 zaposlenih in 17.608 podjetnikovega dohodka (dobička)

Intermetal, d. o. o., Krupa: 943.199 evrov celotnega prihodka, 2 zaposlena in 211.977 evrov čistega dobička

Iskra, invalidsko podjetje, d. o. o., Semič: 1,863.723 evrov celotnega prihodka, 70 zaposlenih in 26.553 evrov čistega dobička

Izkopi Franci Požek, s. p., Krvavčji vrh: 623.462 evrov celotnega prihodka, 6 zaposlenih in 19.585 evrov podjetnikovega dohodka (dobička)

Kambič, d. o. o., Semič: 3,878.554 evrov celotnega prihodka, 24 zaposlenih in 498.919 evrov čistega dobička

KLIMAJ, d. o. o., Vinji Vrh: 1,721.024 evrov celotnega prihodka, 10 zaposlenih in 24.645 evrov čistega dobička

TOKI, Tomaževič Jože s. p.: Semič: 698.488 evrov celotnega prihodka, 8 zaposlenih in 44.759 evrov podjetnikovega dohodka (dobička)

Podatki so po abecednem vrstnem redu, vzeti iz javno dostopnih baz Ajpesa. Pri številu zaposlenih je vzeto povprečno število v letu 2016, kar pomeni, da število lahko odstopa od stanja konec leta.

Podatki za Občino Semič pa kažejo:

  • občina med letom 2011 in 2016 beleži upad prebivalcev,
  • Semič beleži nižji indeks staranja in nižjo brezposelnost kot Črnomelj in Metlika,
  • število živorojenih otrok je večje kot v Črnomlju in Metliki,
  • število umrlih je manjše kot v regiji in Sloveniji.

Kako je z nezaposlenostjo? Najnižja v Beli krajini

Po zadnje objavljenih statističnih podatkih sta bila ob koncu junija 2017 v občini 202 nezaposlena, od tega 72 starih 55 let ali več. V starosti od 15 do 29 let pa je bilo 39 zaposlenih. Pri vsem tem je bilo na Zavodu zaposlovanje več kot 3 leta prijavljenih 80 oseb.

Stopnja brezposelnosti v občini je 11,5 % (v Črnomlju 13,5 % in v Metliki 11,9 %). To pomeni, da je stopnja brezposelnosti v semiški občini najnižja med občinami v Beli krajini, hkrati pa še vedno večja kot v povprečju v Sloveniji in jugovzhodni regiji. V primerljivem obdobju je bila stopnja brezposelnosti v Sloveniji 9,8 %, v jugovzhodni regiji pa 9,4 %.

Hkrati pa je nezaposlenost v Semiču glede na leto 2008 višja za skoraj petino (18,5 %), takrat je bila nezaposlenost v občini 9,7 %. V Črnomlju je bila 9,2 % in v Metliki 8,1 %.

Občina Semič je velika 147 kvadratnih kilometrov, v njej prebiva okrog 3.800 prebivalcev, imajo 1.446 gospodinjstev, ki živijo v 47 naseljih. Oskrba s pitno vodo je 99-odstotna.

Vir: Ajpes, Zavod RS za zaposlovanje

T. H.