Adria Mobil: Nadzorniki Goletovi podelili še en mandat

Nadzorni svet je pohitel in Sonji Gole podelil še en mandat generalne direktorice podjetja Adria Mobil, d. o. o., iz Novega mesta. Zdajšnji mandat ji poteče 1. septembra 2018, že 22. decembra pa so ji mandat podaljšali še za naslednja štiri leta, to pomeni do 1. septembra 2022. Adria Mobil je imela lani 335 milijonov evrov prihodkov in 27 milijonov evrov dobička.

Obvestilo o novem mandatu je nadzorni svet 22. decembra 2017 objavil na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Sonja Gole je v poslovnih registrih navedena kot ustanoviteljica družbe Protej, prek katere so nekdanji vodilni v Autocommerce oz. ACH izvajali menedžerski odkup podjetja, nato so Protej jeseni večinsko prodali francoski družbi Trigano. Po nekaterih izračunih so novi francoski lastniki plačali preko 200 milijonov evrov kupnine. Po odbitku Protejevega dolga bankam pa jim je ostalo okoli 181 milijonov evrov. Goletova svojega deleža v Proteju ni prodala v celoti, še vedno je 8,7-odstotna lastnica. Po navedbah revije Manager pa je hkrati prejela še 21,2 milijona evrov kupnine. Poleg tega, da vodi Adria Mobil, ki ima v lasti več podjetij, je Sonja Gole članica še nadzornega sveta Adria dom, d. o. o., iz Kanižarice.

Več o prodaji smo poročali tukaj: dosje-ach-adria-mobil in tukaj: francozi-lastniki Adrie Mobil

Sestava nadzornega sveta

Uprava Adrie Mobil, ki jo vodi Sonja Gole, je 11. decembra na spletnih straneh Ljubljanske borze sporočila, da so lastniki na skupščini sprejeli sklep o tem, da bo nadzorni svet po novem štel štiri namesto treh članov, kot je bilo to pred tem. Za novo članico so imenovali Marie Helene Gerbeaut Feuillet.

Člani nadzornega sveta Adrie Mobil so:

 • François Feuillet, predsednik
 • Janez Kastelec, namestnik predsednika
 • Michel Freiche, član in
 • Marie Helene Gerbeaut Feuillet.

Nadzorni svet ima tudi revizijsko komisijo, ki jo sestavljajo: Michel Freiche, predsednik, Marie – Helene Feuillet, članica in Brane Kalpič, član.

Podjetje Protej

Podjetje Protej je registrirano na istem naslovu kot Adria Mobil, na Straški cesti v Novem mestu, zadnja tri leta so bili brez prihodkov, brez zaposlenih, poslovali so z izgubo v višini okoli milijona evrov. Po novem so lastniki Proteja, ki obvladuje več podjetij, naslednji:

 • Trigano:                      84,10 %
 • Sonja Gole:                   8,70 %
 • Anton Kastrevc:             2,01 %
 • Mira Šetina:                  1,22 %
 • Stanislava Kastelec:       1,14 %
 • Matjaž Grm:                  1,00 %
 • Protej, d. o. o.:              0,91 %
 • Bojan Hrovatič:              0,30 %
 • Mojca Novak:                 0,30 %
 • Peter Cimermančič:        0,30 %

Direktor podjetja Protej je Francoz Feuillet Francois Marie, ki je hkrati tudi predsednik nadzornega sveta podjetja Adria Mobil in hkrati tudi direktor podjetja ACH, d. d., Ljubljana.

Sonja Gole obvladuje 8,7 % podjetja Protej, ki je večinsko v francoski lasti. Podjetje Protej je nato lastnik podjetja ACH, ta pa Adria Mobila, ki ima nadalje v lasti ali solasti štiri podjetja:

 • Adria Plus, trgovina in storitve, d. o. o., Podbevškova, Novo mesto,
 • Adria Dom, proizvodnja mobilnih domov, d. o. o., Kanižarica pri Črnomlju,
 • I – Vites, inštitut za visoke tehnologije in sisteme, d. o. o., Na Loko 2, Novo mesto (10 %) in
 • Podgorje, tovarna ploskovnega pohištva, d. o. o., Šentjernej.

Za Sonjo Gole so letos pri reviji Manager izračunali, da ima pod palcem 23 milijonov evrov premoženja in se uvršča na 72. mesto najbogatejših v državi.

Lastniške povezave: odstotki kažejo delež lastništva, vrednost v evrih pa premoženje posameznega podjetja.

Vir: Ljubljanska borza, d. d., Gvin.com in Ajpes.

C. R.