Popravek: RIC Novo mesto: Kaj se dogaja okrog imenovanja novega direktorja

Dne 4. 9. 2017 smo na portalu Moja Dolenjska objavili članek z naslovom ric-novo-mesto-kaj-se-dogaja-okrog-imenovanja-novega-direktorja/  V nadaljevanju skladno s 4. točko 38. člena Zakona o medijih objavljamo naslednji popravek:

“Mestna občina Novo mesto si prizadeva za ureditev situacije na področju vodenja v RIC Novo mesto

V prispevku RIC Novo mesto: Kaj se dogaja okrog imenovanja novega direktorja so zapisane neresnične trditve glede ravnanja vodstva Mestne občine Novo mesto v povezavi z imenovanjem direktorja RIC Novo mesto. Ne drži, da je v postopku prišlo do izvajanja političnih pritiskov.

Stališče o kandidatih oblikoval Občinski svet in ne župan

Stališča o kandidatih za direktorja v nobeni fazi postopka ni oblikoval župan, temveč se je na podlagi argumentov in predhodne predstavitve vseh kandidatov javno in enotno oblikovalo naprej na občinski Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, nato ga je soglasno potrdil Občinski svet.

Če je bil kateri od dveh predstavnikov občine v Svetu zavoda pri glasovanju pod pritiskom kogarkoli zaradi upoštevanja sklepa, ki ga je glede kandidatov sprejel Občinski svet, je to nedopustno, nikakor pa teh pritiskov ni izvajal župan. Še več. Po neuspešnem razpisu je Svet in vodstvo RIC Novo mesto pozval, da se zaradi ureditve stanja na področju vodenja takoj izvede nov razpis in se ne čaka na potek mandata vršilca dolžnosti.

Odnosi z javnostmi

Mestna občina Novo mesto”

Popravek je objavljen na podlagi Sodbe Okrajnega sodišča v Novem mestu (opr. št. P 210/2017 z dne 7. decembra 2017) in Sodbe Višjega sodišča v Ljubljani (Opr. št. II Cp 2914/2017) z dne 29. decembra 2017.