Žužemberk: Vselitev v novi vrtec kmalu po novem letu

Franca Škufco na županskem položaju ni ohranil niti novi vrtec v Žužemberku, čeprav je tako zelo hitel z njim. Kot je znano, je volitve dobil Jože Papež, ki bo po ustanovni seji občinskega sveta tudi novi žužemberški župan.

Na občini so spomladi zelo hiteli z izgradnjo novega vrtca. Z razpisi se je začelo aprila, temeljni kamen so vzidali maja, končanje del pa je bilo napovedano za začetek novembra. Še pred volitvami, katere datum je bil vnaprej znan, to je 18. november 2018.

Dela niso bila končana, po zadnjih podatkih odhajajoče občinske ekipe naj bi se otroci v vrtec vselili “kmalu po novem letu”.

V teh dneh ga opremljajo, tehnični pregled pričakujejo sredi meseca, vlogo za uporabno dovoljenje naj bi vložili v tem tednu.

Gre za nov leseno-montažni vrtec v dveh nadstropjih, v katerem bo 9 oddelkov in prostora za nekaj manj kot 200 otrok. Z njim naj bi po navedbah odhajajoče občinske ekipe združili vse razpršene žužemberške vrtčevske enote. Z izjemo enote na Dvoru, ki ostaja. V novem vrtcu naj bi bilo po zagotovilih ravnateljice žužemberške osnovne šole z vrtcev zagotovljeno varstvo vsem otrokom v občini.

Stari vrtec na Jurčičevi je imel 4 oddelke, tega so porušili in na njegovem mestu zgradili nov vrtec z 9 oddelki.

V novem vrtcu so zgradili in opremili skupno kuhinjo za vse vrtčevske oddelke v občini. Uredili bodo tudi okolico vrtca in avtomobilska parkirišča, navajajo na občini. Nov vrtec pa bo imel tudi več zunanjih igralnih površin, ki jih je občina zagotovila z dokupom dela sosednjega zemljišča.

Kakšna je znana vrednost izgradnje in opreme, po pogodbah, objavljenih na portalu e-naročanje:

  • Vrednost gradbenih in ostalih del:        2,439.233 evrov
  • Vrednost notranje opreme z dobavo:      211.176 evrov (dobavitelj Kolpa Invest)
  • Vrednost ostale opreme:                       296.735 evrov (dobavitelj Atlas Oprema)

       Skupaj:         2,947.144 evrov

Pri ostali opremi so našteti:

  • Oprema igrišča:                                                                                      64.331 evrov
  • Urbana oprema:                                                                                       7.082 evrov
  • Tehnološka oprema kuhinje:                                                                  196.312 evrov
  • Tehnološka oprema pralnice:                                                                   29.007 evrov

Jacques Gros, direktor žužemberške občinske uprave, je za Slovensko tiskovno agencijo sicer povedal, da bo notranja in kuhinjska oprema stala okoli 700.000 evrov. Iz objav na portalu e-naročanje ta znesek ni razviden (navedeno je 507.911 evrov). Tako obstaja možnost dodatnih aneksov za opremo, ki še niso razvidni. Nasploh v Žužemberku navajajo različne podatke tudi glede na davek na dodano vrednost (DDV). Pogodba za gradbena dela je navedena brez DDV (v višini 1,99 milijona evrov), pogodbi za opremo pa z DDV.

Mi smo zneske poenotili na vrednost z DDV, saj občina plača tudi ta davek in je tudi to vrednost investicije.

Po navedbah Grosa je občina za gradnjo najela 2,4 milijona evrov posojila, približno 600.000 evrov naj bi dobili od Eko sklada, odločitev o prispevku ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pa še pričakujejo. Tudi iz tega je razvidno, da znesek 2,94 milijona evrov verjetno še ni dokončen.

Kakorkoli pa, znesek 2,947.144 evrov za 9 oddelkov v nadstropni stavbi pomeni 327.460 evrov za oddelek predšolskega varstva. To pa je znesek dveh stanovanjskih zgradb za eno učilnico.

A. L.