Občina Žužemberk je na račune odvetnikov nakazala vrednost večje stanovanjske hiše ali vrednost 10 avtomobilov srednjega cenovnega razreda ali 212 povprečnih plač, kar je toliko, kot zaposleni povprečno prejme v 20 letih rednega dela.

Preverili smo, koliko denarja je Občina Žužemberk v zadnjih letih nakazala na račune odvetnikov. Iz dostopnih podatkov je razvidno, da so se občinska nakazila začela povečevati po decembru 2008. Do takrat so bila ta predvsem na račun ene odvetniške pisarne (Škerlj), po letu 2013 pa sta bili to že dve (Škerlj in Zeme). Tako je bilo do junija 2016. Po tem mesecu pa so mesečna nakazila redna zgolj še na račun odvetnice Zeme.

Dvema odvetniškima pisarnama skupno 200.394,01 evra

Ugotovili smo, da so šla nakazila predvsem dvema pisarnama: Škerlj, odvetniška pisarna, d. o. o., in odvetnici Zeme. Oba sta iz Novega mesta. Po izstavljenih računih jima je občina skupno nakazala 200.394,01 evra. Ko prištejemo še nakazila ostalim odvetnikom pa je šlo iz žužemberške občine na odvetniške račune 212.236,98 evra.

Ostalim osmim skupno 11.842,97 evra

Nadalje je občina osmim ostalim odvetnikom v obdobju od 2003 do zdaj dodatno nakazala še 11.842,97 evra. Večina od tega, skupno 7.321,48 evra, je bila nakazanih v obdobju od marca 2003 do februarja 2009, prejemnik je bil odvetnik dr. Konrad Plauštajner. Odvetniški družbi Kozinc, o. p., d. o. o., je bilo že pred časom nakazano 1.829,94 evra. Sledijo pa manjši zneski nakazil naslednjim odvetnikom in odvetnicama: Marko Rajčević Lah (984,69 evra), Majda Štrasner (755,88 evra), Niko Šuštarič (283,20 evra), Samo Plantan (275,41 evra), Jernej Pavšek (242,45 evra) in Maja Kolbezen (149,82 evra).

Odvetniški družbi Škerlj v 279 primerih skupno 104.045,48 evra

Občina Žužemberk je odvetniški pisarni Škerlj, d. o. o., iz Novega mesta v obdobju od marca 2005 do junija 2016 skupno nakazala 104.035,48 evra. Bilo je 279 nakazil različnih vrednosti. Največji enkratni znesek je bil nakazan maja 2010.

Nakazila občine Žužemberk na račun družbe Škerlj. Vir: Erar.si

Po podatkih Agencije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) je bila družba ustanovljena leta 2001. Lastnik Borut Škerlj je javnosti znan po tem, da je leta 2014 kandidiral na listi SMC in je bil izvoljen za svetnika v Mestnem svetu Mestne občine Novo mesto. V soboto pa smo zapisali, da je tudi podpredsednik sveta novomeškega zavoda Anton Podbevšek Teater (v mandatu 2015 do 2020).

Odvetnici Zeme v 251 primerih skupno 96.348,53 evra

Naslednja, na čigar račun je Občina Žužemberk nakazovala denar, je odvetnica Klementina Zeme. V obdobju od januarja 2009 do vključno marca 2017 je bilo tovrstnih plačil za 96.348,53 evra. Bilo je 251 nakazil različnih velikosti, najvišji posamični znesek je bil julija 2013, in sicer 7.168,00 evra.

Nakazila občine Žužemberk na račun odvetnice Zeme. Vir: Erar.si.

Iz pregleda je razvidno, da občina odvetnici redno mesečno nakazuje od marca 2013 (z izjemo novembra 2014), zneski pa so v razponu od 226,80 do 3.149,72 evra mesečno. Bilo je 251 nakazal.

Odvetnica ima pisarno v Novem mestu. V imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije je bila z zdajšnjimi podatki vpisana 1. februarja 2013. Iz spletne baze Erar pa je razvidno, da je delovala že pred tem (najmanj januarja 2009, ko ji je Občina Žužemberk prvič nakazala 820 evrov).

Sodelovala je tudi z Občino Šentjernej

Dodajmo, da je jeseni 2014 lokalni medij poročal, da je bila Klementina Zeme tudi predsednica občinske volilne komisije v Občini Šentjernej, predstavili so jo tudi kot pravno svetovalko tamkajšnje občine. Javnost se tega morda spomni po zapletih v času lokalnih volitev, ko sta bili stranki SD in DeSUS po odločbah upravnega sodišča izločeni iz takratne volilne tekme. Na podlagi teh informacij smo nato preverili tudi izplačila Občine Šentjernej in ugotovili, da je ta občina v času od marca 2013 do marca 2015 na račun odvetnice v 25 transakcijah skupno nakazala 56.482,70 evra. Nakazanih je bilo več enakih zneskov po 2.232,60 evrov mesečno, kar kaže kot bi šlo za dogovorjeni pavšal. Po marcu 2015 nakazil ni bilo več.

Nakazila Občine Šentjernej na račun odvetnice Zeme. (vir: Erar.si).

Izplačani zneski vsebujejo tudi davek na dodano vrednost. Namena nakazil nismo preverjali. Naš namen je zgolj prikaz izplačil proračunskega uporabnika, ki za svoje delovanje porablja javni oz. davkoplačevalski denar. Občina Žužemberk je vsekakor proračunski porabnik, to je tudi Občina Šentjernej, ki jo tudi omenjamo v tem prispevku. Sledimo torej zgolj toku javnega denarja.

Podatki so vzeti iz spletnega portala Komisije za preprečevanje korupcije, imenovanega Erar (pred tem bolj znanega kot Supervizor), nanašajo pa se na obdobje od 1. januarja 2003 do 19. marca 2017.

T. H.