Žužemberk: Občinsko upravo zapušča direktor Jacques Gros

Novoizvoljeni župan Jože Papež in direktor občinske uprave Jacques Gros sta očitno sklenila dogovor o sporazumni prekinitvi pogodbe o zaposlitvi. Gros se je na občini zaposlil 1. julija 2012, svojo zaposlitev pa bo zaključil po dopustu, ko se mu izteče odpovedni rok.

Jacquesa Grosa, kot direktorja občinske uprave, je za čas županovanja zaposlil zdaj že nekdanji župan Franc Škufca. Poleg nalog vodenja in delovno-pravnih razmerij je Gros na občini skrbel še za delo občinskega sveta, nekaterih odborov in komisij, za obveščanje javnosti in posredovanje informacij javnega značaja, za arhiviranje pravnih aktov, nudil pomoč pri delu občinske volilne komisije, vodil določene investicijske projekte in delal na zahtevnejših projektih.

Po preteku prvega petletnega mandata Grosovega direktorovanja, je Občina Žužemberk 9. maja 2017 objavila nov javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju direktor občinske uprave, na katerega je bil ponovno imenovan Jacques Gros za obdobje petih let.

Na lokalnih volitvah leta 2018 je prišlo v občini do menjave na funkciji župana. Po dvajsetih letih županovanja Franca Škufce je tega zamenjal Jože Papež.

Ob nastopu funkcije lahko župan, v skladu s petim odstavkom 83. člena Zakona o javnih uslužbencih, v enem letu od nastopa razreši uradnika na položaju, razrešitev pa je ne glede na to, kdaj je funkcionar/župan nastopil funkcijo, možna tudi v enem letu od imenovanja uradnika na položaj.

Očitno je novoizvoljeni župan izkoristil možnost, ki mu jo daje Zakon o javnih uslužbencih, in se po nastopu mandata odločil za menjavo na mestu direktorja občinske uprave. Ker je župan Jože Papež razrešil Jacquesa Grosa s položaja pred iztekom njegovega petletnega mandata, je bilo za njegovo razrešitev več možnosti, kar dopušča tudi Zakon o javnih uslužbencih. Ena od možnosti je, če to direktor občinske uprave sam zahteva oziroma s tem soglaša.

Očitno je Gros soglašal z razrešitvijo in zato sta se z županom Papežem lahko dogovorila za sporazumno prekinitev pogodbe o zaposlitvi.

Finančno ugodno za občino

Sporazumna prekinitev pogodbe o zaposlitvi je tudi finančno ugodna za občino. V primeru, če bi župan Papež razrešil Grosa s poslovnega razloga, bi imel Gros pravico do odpravnine v višini ene povprečne mesečne bruto plače, kot jo je prejemal do prenehanja položaja, za vsako polno leto do izteka dobe imenovanja na položaj. Glede na to dejstvo bi imel Gros v primeru razrešitve iz poslovnega razloga pravico še do odpravnine v višini treh in pol bruto plač direktorja občinske uprave, do katerih pa zaradi sporazumne prekinitve pogodbe o zaposlitvi zdaj ni upravičen in bo občna nekaj denarja celo prihranila.

Objavljen nov natečaj

Občina Žužemberk je že objavila javni natečaj za delovno mesto direktorja/direktorice občinske uprave. O natečaju in zahtevanih pogojih za prijavo si lahko  preberete tukaj. Rok za prijavo je 8 dni od dneva, ko je bil natečaj objavljen na spletni strani Občine Žužemberk in Zavoda RS za zaposlovanje.

Sedež ob županu bo na tokratni seji prazen

Na spletni strani Občine Žužemberk je objavljeno tudi vabilo na 3. sejo Občinskega sveta Občine Žužemberk, ki bo 7. marca 2019. Med vabljenimi na sejo ni več Jacquesa Grosa kot direktorja občinske uprave. To lahko pomeni, da bo najmanj na tej seji sedež poleg župana Jožeta Papeža in na katerem je po navadi sedel direktor občinske uprave kot njegova desna roka, tokrat prazen.

Pričakovanja in želje občanov so velike

V letošnjem letu je treba prednostno zaključiti dve največji investiciji v občini, vodovod in vrtec. Pričakovanja in želje občanov so tudi v nadaljevanju mandata po težko pričakovanih in na volitvah izglasovanih spremembah v vodstvu občine, velike. Spremembe v občini po treh mesecih županovanja Papeža že lahko vidijo in se o njih prepričajo tudi občanke in občani.

Za pomoč pri uresničitvi pričakovanj in želja občank in občanov pa bo moral imeti župan Jože Papež pri izbiri direktorice oziroma direktorja občinske uprave še srečno roko.

J. M.