Žužemberk: Občina prodaja počitniški objekt v Poreču

Nastanitveni objekt v Poreču (vir: Občina Žužemberk)

Občina Žužemberk je objavila javno dražbo apartmajskega objekta oziroma počitniškega objekta v Poreču. Apartmajski objekt se nahaja v starem mestne jedru Poreča, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je decembra lani opravil tudi cenitev.

Javna dražba je razpisana za 6. april 2023, s pričetkom ob 9.30. Potekala bo v prostorih občine Žužemberk.

Tržna vrednost objekta v skupni velikosti 540 kvadratnih metrov je 733 tisoč evrov, kar je tudi izklicna cena. K temu je treba prišteti še pripadajoči davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Najnižji znesek višanja do dosežene izklicne cene 800 tisoč evrov znaša 5 tisoč evrov. Nad izklicno ceno 800 tisoč evrov pa znaša znesek višanja tisoč evrov. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postane lastnik nepremičnine.

Udeleženci javne dražbe morajo najkasneje do vključno 24. marca 2023 vplačati varščino, ki je 10 odstotkov izklicne vrednosti nepremičnine, to je 73 tisoč evrov. V primeru, da na dražbi ne bodo uspešni, jim bo občina varščino vrnila. Če dražitelj ne bo sklenil pogodbe ali ne bo plačal kupnine, pa bo občina to obdržala.

Več podatkov je dostopnih na povezavi: Javna-drazba

M. D.