Žužemberk: Občina prodaja počitniški objekt v Poreču

Nastanitveni objekt v Poreču (vir: Občina Žužemberk)

Občina Žužemberk je ponovno objavila javno dražbo za prodajo apartmajskega objekta oziroma počitniškega objekta v Poreču. Apartmajski objekt se nahaja v starem mestne jedru Poreča, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je decembra lani opravil tudi cenitev.

Prva javna dražba je bila sicer razpisana za 6. april, očitno ni prišlo do prodaje, zdaj so objavili novo javno dražbo, ta bo 15. junija 2023 s pričetkom ob 9.30. Potekala bo v prostorih občine Žužemberk.

Tržna vrednost objekta v skupni velikosti 540 kvadratnih metrov je 733 tisoč evrov, kar je tudi izklicna cena. K temu je treba prišteti še pripadajoči davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Izklicna cena je enaka kot je bila razpisana za 6. april 2023.

Najnižji znesek višanja do dosežene izklicne cene 800 tisoč evrov znaša 5 tisoč evrov. Nad izklicno ceno 800 tisoč evrov pa znaša znesek višanja tisoč evrov. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postane lastnik nepremičnine. Javno dražbo bo vodil pooblaščenec občine, odvetnik Andrej Turk.

Udeleženci javne dražbe morajo najkasneje do vključno 8. junija 2023 vplačati varščino, ki je 10 odstotkov izklicne vrednosti nepremičnine, to je 73 tisoč evrov. V primeru, da na dražbi ne bodo uspešni, jim bo občina varščino vrnila. Če dražitelj ne bo sklenil pogodbe ali ne bo plačal kupnine, pa bo občina to obdržala.

Vsi dodatni podrobnejši podatki in informacije so dostopni na sedežu občinske uprave Občine Žužemberk, na tel. 07 3885 180 (pri osebi: Manica France Klemenčič), lahko tudi po elektronski pošti: [email protected]

Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.

Več podatkov je dostopnih na povezavi: Javna dražba

M. D.