Žužemberk: Kriminalisti vzeli pod drobnogled župana in več zaposlenih na občini

V zvezi z razpisom za prevoze otrok v Občini Žužemberk poteka na novomeški kriminalistični policiji predkazenski postopek, ki ga usmerja novomeško okrožno državno tožilstvo. Državna revizijska komisija pa je na predlog ministrstva za javno upravo že končala postopek o prekršku zoper odgovorne osebe občine in pri Okrajnem sodišču v Ljubljani vložila obdolžilni predlog zaradi suma kršitev določb Zakona o javnem naročanju.

Na podlagi dokumentov, ki smo jih pridobili, zgodbi okoli razpisa za izbiro izvajalca za prevoze otrok v Osnovno šolo Žužemberk za obdobje štirih let še kar ni videti konca. Je pa že marsikaj mnogo bolj jasno. Z razpisom se je žužemberška občinska uprava ukvarjala dejansko skozi celo leto 2017, na koncu pa je po štirih objavljenih razpisih za isti predmet javnega naročila posel dobilo podjetje FS iz Žužemberka.

Spomnimo. Zaradi nepravilnosti pri izvedbi javnega razpisa je prvi javni razpis v mesecu februarju 2017 na podlagi upravičenega zahtevka za revizijo s strani neizbranih povezanih najcenejših ponudnikov Državna revizijska komisija razveljavila. Drugi javni razpis, objavljen julija 2017, je Državna revizijska komisija razveljavila na podlagi zahtevka za revizijo vloženega s strani ministrstva za javno upravo. Hkrati pa je Državna revizijska komisija na predlog tega istega ministrstva zoper odgovorne osebe Občine Žužemberk zaradi suma kršitev določb Zakona o javnem naročanju – 3 po uradni dolžnosti začela postopek o prekršku.

Postopek o prekršku pri Državni revizijski komisiji je zaključen in ta je pri Okrajnem sodišču v Ljubljani zoper odgovorne osebe na občini zaradi suma kršitve določb Zakona o javnem naročanju 22. junija 2018 vložila obdolžilni predlog.

Kaj jim očitajo?

Iz dokumentov je razvidno, da odgovornim očitajo sum storitve prekrškov po 2. in 6. točki prvega odstavka 111. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Očita se jim, da naj bi bilo javno naročilo oddano brez izvedbe ustreznega postopka, razen v primerih, ko zakon to dopušča (39. do 47. člen) in ker naj bi med izvajanjem javnega naročila spremenili pogodbo o izvedbi javnega naročila v nasprotju s tem zakonom (95. člen).

Kdo so te odgovorne osebe Občine Žužemberk, trenutno še ni javno znano. Bodo pa te odgovorne osebe Občine Žužemberk (očitno jih je več), zoper katere je pred Državno revizijsko komisijo začet in končan postopek o prekršku, o vsebini obdolžilnega predloga seznanjene s strani Okrajnega sodišča v Ljubljani hkrati z vabilom.

Okoliščine okoli javnega razpisa v zvezi s sumom o navzkrižju interesov pri osebah, ki so vodile postopek javnega razpisa in odločale o izbiri izvajalca, obravnava in preiskuje tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Ta bo prijavo v delu, ki se ne nanaša na njene pristojnosti, glede na pridobljene dokumente, odstopila v obravnavo drugim, za to pristojnim državnim organom.

O kriminalistični preiskavi je več znanega

Več podrobnosti pa je znanih tudi o kriminalistični preiskavi, ki je 22. februarja 2018 potekala na sedežu Občine Žužemberk in še nekaterih drugih naslovih. Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je preiskavo izvajala Policijska uprava Novo mesto, Sektor kriminalistične policije, Skupina za korupcijo, usmerjala pa jo je tožilka Okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu. Preiskava se je nanašala na javno naročilo JN1260/2017, razpis za izbiro izvajalca za opravljanje prevozov otrok v OŠ Žužemberk za obdobje štirih let.

Policija obravnava župana in več zaposlenih na občini

Če je bila strogo varovana »javna skrivnost«, o čem je na občini potekala kriminalistična preiskava, zdaj te skrivnosti tudi uradno ni več. Sektor kriminalistične policije v predkazenskem postopku obravnava župana Občine Žužemberk Franca Škufco in več zaposlenih na občini in to zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali pravic po členu 257/III ter v zvezi z 20. členom (storilec in sostorilec) in 37. členom (napeljevanje) Kazenskega zakonika -1. V sklopu navedenega predkazenskega postopka so pri osumljenih ter drugih osebah, kjer bi se lahko nahajali dokazi, pomembni za predkazenski postopek, opravili več hišnih preiskav.

Morda bo tudi na podlagi teh dejstev župan Franc Škufca končno le razkril, pri katerem od občinskih funkcionarjev in občinskih uslužbencev so bile opravljene hišne preiskave, katerih imena in priimki ter funkcija ali delovno mesto, ki jo/ga opravljajo ali zasedajo, niso varovani osebni podatki. Na ta vprašanja župan ni hotel odgovoriti niti novinarju enega od medijev niti občinskima svetnikoma na seji Občinskega sveta Občine Žužemberk. Bo zdaj o tem razkritju morda javno podal podrobnejša pojasnila prek medijev in na naslednji seji občinskega sveta odgovoril tudi na vsa vprašanja občinskih svetnikov?

Ne nazadnje bi bila to tudi njegova dolžnost do vseh občank in občanov, ki imajo pravico to vedeti. Mi pa bomo zadevo še naprej spremljali. Zanimivo bo namreč dočakati in videti njen končni epilog.

J. M.