Žužemberk: Je bil podpis pogodbe za gradnjo vrtca morda preuranjen?

Priprave na rušenje starega vrtca v Žužemberku.

V Žužemberku so morali na vrat na nos izprazniti prostore starega vrtca na Jurčičevi ulici, otroke pa preseliti v začasne prostore v Osnovno šolo Žužemberk, Podružnično šolo Dvor in družinsko varstvo Brulec. Zaradi težav s parkirnimi prostori je bilo na sestanku staršem predlagano, naj otroke v vrtec pripeljejo peš. Pogodba za gradnjo vrtca pa je bila podpisana pred iztekom roka za vložitev zahtevka za revizijo.

V ponedeljek, 16. aprila 2018, je v sejni sobi občine Žužemberk potekal podpis pogodbe za gradnjo novega vrtca v Žužemberku. Pogodbo je s predstavnikom izbranega izvajalca podpisal župan Franc Škufca. Če je bilo še pred dobrim letom načrtovano, da bo vrtec stal okoli 2,5 milijona evrov, bo ta zdaj, kot je bilo povedano ob podpisu pogodbe, občutno dražji.

Sama gradnja in vrednost pogodbe (skupaj z davkom na dodano vrednost) bo občino stala 2,44 milijona evrov, notranja oprema naj bi bila še dodatnih 700 tisoč evrov, in kot je povedal župan, na koncu pričakujejo še nekoliko višjo ceno.

V rebalansu proračuna Občine Žužemberk za leto 2018 je za gradnjo vrtca predvidenih 3,445 milijona evrov. Ko k že omenjenim zneskom prištejemo še načrtovanih 45 tisoč evrov za študijo o izvedljivosti projekta, projektno dokumentacijo, gradbeni nadzor in gradbeni inženiring, je seštevek vseh stroškov 3,185 milijona evrov. Glede na predvidena sredstva v proračunu, stroške gradnje in notranje opreme pa ima Občina Žužemberk v »rezervi« za možne podpise aneksov k pogodbi še okoli 260 tisoč evrov. Za toliko naj bi, kot kaže, na občini že zdaj pričakovali podražitev.

Občina je naročilo za gradnjo vrtca oddala v sklopu Okvirnega sporazuma za izvajanje visokih in nizkih gradenj v Občini Žužemberk s sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje štirih let. Posebnega razpisa za izgradnjo vrtca občina, kot kaže portal e-naročanje, ni objavila.

Vrednosti javnega naročila in ponudbe do centa enaki

Na portalu javnih naročil pa je bilo dne 19. aprila 2018 v okviru navedenega okvirnega sporazuma nato objavljeno samo obvestilo o oddaji naročila za gradnjo novega vrtca v Žužemberku. Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila oziroma sklopa je 1.999.372,89 evra. Skupna vrednost ponudbe, ki jo je oddal izvajalec, to je podjetje GPI Tehnika, pa je – prav tako – 1.999.372,89 evra (oba zneska sta brez davka na dodano vrednost). Če ne drugega, zmoti dejstvo, da sta ocenjena vrednost javnega naročila, ki jo je pripravila občina Žužemberk, in vrednosti ponudbe izbranega ponudnika do centa enaki.

Pogodba podpisana pred iztekom roka za t. i. pritožbo

Če se vrnemo še k datumu podpisa pogodbe 16. aprila 2018 in dnevu objave obvestila o oddaji naročila 19. aprila 2018, ki ga je v objavo na portal e-naročanje poslala občina Žužemberk, datuma kažeta, da bi bila pogodba med občino Žužemberk in izbranim izvajalcem del lahko podpisana nezakonito. Podpisana je bila namreč še pred iztekom roka za vložitev zahtevka za revizijo na odločitev o javnem naročilu. Ta se je iztekel šele 26. aprila 2018, ponudbe na razpis pa je oddalo 6 ponudnikov.

Iz podatkov Državne revizijske komisije doslej sicer ni razvidno, ali je kateri od ostalih ponudnikov oddal zahtevek za revizijo, vendar pa se javne objave na spletni strani Državne revizijske komisije končajo z datumom 20. april 2018. To pomeni, da bo vse razvidno šele po praznikih.

Javni razpis za opremo novega vrtca je občina objavila 24. aprila, rok za oddajo ponudb je sredi maja.

A. L.