Županja in župan zagotavljata, da o vzpostavitvi azilnih centrov ni bilo govora

Srečanje predstavnikov ministrstva za notranje zadeve in policije s župani in županjo petih obmejnih občin. (vir: gov.si)

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je v sredo, 6. marca, dan po izredno burni seji brežiškega občinskega sveta, sestal z župani petih obmejnih občin: Črnomlja, Ilirske Bistrice, Kostela, Krškega in Podlehnika. Na sestanku so govorili o vplivu nezakonitih migracij na življenje v obmejnih občinah. Takšno je bilo uradno sporočilo.

 

Ministru Poklukarju se pred tem ni zdelo vredno, da bi se sestal z županoma Brežic in Središča ob Dravi, pač pa so jih zgolj postavili pred dejstvo, da bodo na njihovih območjih vzpostavili izpostave azilnega doma.

Minister je nato v sredo zbral župane in županjo peščice točno določenih obmejnih občin. Na seji občinskega sveta v Brežicah, ob navzočnosti večjega števila krajanov in krajank, pa je Katarina Štrukelj, direktorica Urada RS za oskrbo in integracijo, povedala, da vlada že dlje časa išče nastanitve za azilante, da pa jih v vseh lokalnih skupnostih zavračajo.

Zato smo župana Občine Črnomelj in županjo Občine Kostel vprašali, ali so se na sestanku z ministrom za notranje zadeve Poklukarjem pogovarjali o vzpostavitvi azilnih centrov na območju navedenih občin.

Nataša Turk, županja Občine Kostel, nam je odgovorila: “O postavitvi izpostave azilnega doma v naši občini ni bilo govora, saj  smo kot občina že večkrat izpostavili, da si tega ne želimo.” Dodatno je pojasnila, da se je zbralo samo 5 županov, ker nas teh 5 predstavlja delovno skupino za proučitev vplivov nezakonitih migracij na življenje v obmejnih občinah.

Nataša Turk, županja Občine Kostel

Andrej Kavšek, župan Občine Črnomelj, pa je pojasnil: “Ne zdaj ne kdaj prej v pogovorih z notranjim ministrom Boštjanom Poklukarjem ni bila tema postavitev izpostave azilnega centra na območju občine Črnomelj. O tem zagotovo nikoli ni bilo govora, pač pa je beseda tekla o urejanju razmer na meji ter s tem v zvezi o delitvi finančnih sredstev za te namene med posameznimi občinami.”

Andrej Kavšek, župan Občine Črnomelj (vir: gov.si)

Predstavniki novomeške policijske uprave so v Brežicah povedali, da je letošnje število nezakonitih prestopov za okoli 35 % višje kot lani, takšen trend pričakujejo tudi v teku celotnega leta 2024. Lani je mejo na območju PU Novo mesto nezakonito prestopilo okoli 47.000 nezakonitih migrantov, januarja in februarja letos pa že preko 6300. Za Slovenijo je pričakovano, da bo v letu 2024 mejo prestopilo okoli 100.000 migrantov (lani preko 62 tisoč). Vsi izražajo namero za podajo prošnje za azil, zato v vladi nujno potrebujejo dodatne namestitve. Azilanti pa se lahko prosto sprehajajo in imajo številne pravice.

A. L.